Xin ý kiến dự thảo văn bản

Lấy ý Kiến Dự Thảo văn bản

Các dự thảo lấy ý kiến đóng góp

Trang đầu 1 Trang cuối

Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến đóng góp

Dự thảo quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý, phối hợp công tác và chế độ thông tin báo cáo của các đơn vị thuộc ngành Nông nghiệp và PTNT cấp tỉnh đặt tại địa bàn cấp huyện với Ủy ban nhân dân cấp huyện; các nhân viên kỹ thuật công tác trên địa bàn cấp xã với Ủy ban nhân dân cấp xã, kèm theo công văn số 814/SNN-TCCB ngày 25/4/2016 Xem các Góp ý
Tham gia ý kiến vào dự thảo quy chế làm việc của Sở Nông nghiệp và PTNT. Xem các Góp ý
Đề cương xây dựng hệ thống chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và hằng năm Xem các Góp ý
Về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 21/2010/NQ-HĐND ngày 27/12/2010 của HĐND tỉnh Xem các Góp ý
Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư quy định chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành Nông nghiệp và PTNT Xem các Góp ý
Dự thảo luật Thú Y Xem các Góp ý
Phụ lục III các vấn đề trọng tâm xin ý kiến nhân dân về dự thảo Bộ Luật dân sự sửa đổi Xem các Góp ý
Tài liệu Hội nghị tổng kết ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang năm 2014 Xem các Góp ý

Trang đầu 1 2 3 Trang cuối

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH TUYÊN QUANG
Chịu trách nhiệm: Giám đốc Sở - Ông Nguyễn Văn Việt
Địa chỉ: số 108 đường Nguyễn Văn Cừ - phường Minh Xuân thành phố Tuyên Quang
Điện thoại: (0207) 3822.637 - Fax: (0207) 3822.704 - Email:nongnghiepptnt@tuyenquang.gov.vn
Số lượt truy cập: 857851 - Đang online : 97