Xin ý kiến dự thảo văn bản

Lấy ý Kiến Dự Thảo văn bản

Các dự thảo lấy ý kiến đóng góp

Trang đầu 1 Trang cuối

Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến đóng góp

Văn bản và dự thảo xin ý kiến tham gia vào các nội dung đề xuất xây dựng dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Xem các Góp ý
Phương án phòng, chống lũ lụt hạ du đập Xem các Góp ý
Dự thảo quy chế hoạt động của Hội đồng sáng kiến Sở Nông nghiệp và PTNT Tuyên Quang Xem các Góp ý
Dự thảo quy chế Hội đồng thi đua khen thưởng Sở Nông nghiệp và PTNT Tuyên Quang Xem các Góp ý
Dự thảo báo cáo điều chỉnh Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng Xem các Góp ý
Dự thảo Quy hoạch xây dựng và phát triển Thủy lợi Xem các Góp ý
Xin ý kiến tham gia vào  dự thảo báo cáo tổng hợp: Quy hoạch Thủy sản. Xem các Góp ý
Dự thảo Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp thuộc ngành nông nghiệp và PTNT. Xem các Góp ý
Dự thảo quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý, phối hợp công tác và chế độ thông tin báo cáo của các đơn vị thuộc ngành Nông nghiệp và PTNT cấp tỉnh đặt tại địa bàn cấp huyện với Ủy ban nhân dân cấp huyện; các nhân viên kỹ thuật công tác trên địa bàn cấp xã với Ủy ban nhân dân cấp xã, kèm theo công văn số 814/SNN-TCCB ngày 25/4/2016 Xem các Góp ý
Tham gia ý kiến vào dự thảo quy chế làm việc của Sở Nông nghiệp và PTNT. Xem các Góp ý

Trang đầu 1 2 3 Trang cuối

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH TUYÊN QUANG
Chịu trách nhiệm: Giám đốc Sở - Ông Nguyễn Văn Việt
Địa chỉ: số 108 đường Nguyễn Văn Cừ - phường Minh Xuân thành phố Tuyên Quang
Điện thoại: (0207) 3822.637 - Fax: (0207) 3822.704 - Email:nongnghiepptnt@tuyenquang.gov.vn
Số lượt truy cập: 775412 - Đang online : 215