Xin ý kiến dự thảo văn bản

Lấy ý Kiến Dự Thảo văn bản

Các dự thảo lấy ý kiến đóng góp

Trang đầu 1 Trang cuối

Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến đóng góp

Xin ý kiến góp ý thông tư Hướng dẫn một số nội dung quản lý đầu tư công trình lâm sinh Xem các Góp ý
Xin góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Phòng chống thiên tai và Luật Đê điều Xem các Góp ý
Xin ý kiến vào các dự thảo Quyết định ban hành kèm theo Kế hoạch phòng chống thiên tai và TKCN năm 2019, Quyết định ban hành kèm Phương án ứng phó thiên tai  theo cấp độ rủi do trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang Xem các Góp ý
Xin tham gia ý kiến vào dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị quyết của HĐND tỉnh Xem các Góp ý
Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản và phát triển nông thôn năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 ( Tài liệu HN tổng kết ngành năm 2018) Xem các Góp ý
Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Trang TTĐT Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang Xem các Góp ý
Công văn số 1097/SNN-KH v/v xin ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động Quốc gia "Không còn nạ đói" ở Việt Nam đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh. Xem các Góp ý
Xin ý kiến dự thảo báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Tuyên Quang Xem các Góp ý
Kế hoạch nâng cao hiệu quả đầu tư, quản lý, sử dụng và khai thác các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh Xem các Góp ý
Quyết định về việc Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng phòng, Phó Trưởng, Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. Xem các Góp ý

Trang đầu 1 2 3 Trang cuối

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH TUYÊN QUANG
Chịu trách nhiệm: Giám đốc Sở - Ông Nguyễn Văn Việt
Địa chỉ: số 108 đường Nguyễn Văn Cừ - phường Minh Xuân thành phố Tuyên Quang
Điện thoại: (0207) 3822.637 - Fax: (0207) 3822.704 - Email:nongnghiepptnt@tuyenquang.gov.vn
Số lượt truy cập: 1463260 - Đang online : 89