Xin ý kiến dự thảo văn bản
Số ký hiệu:
Ngày ban hành: Từ Đến
Trích yếu:
Người ký:
Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:

Số Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu văn bản
20/2018/TT-BNNPTNT 15/11/2019 Thông tư quy định về trang phục, biểu trưng, cờ hiệu, cờ truyền thông, thẻ kiểm ngư và mùa sơn tàu, xuồng kiểm ngư
5249/QĐ-BNN-TCCB 28/12/2018 Quyết định phát động phong trào thi đua đặc biệt
10/NQ-HĐND 04/12/2018 Nghị quyết miễn nhiệm Ủy viên ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021
25/2018/TT-BNNPTNT 15/11/2018 Thông tư Quy định trình tự, thủ tục đánh giá rủi ro, cấp phép nhập khẩu thủy sản sống
12/2018/TT-BNNPTNT 05/10/2018 Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật
27/2018/QH14 14/06/2018 Luật Đo đạc và bản đồ 2018
26/2018/QH14 14/06/2018 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao
24/2018/QH14 12/06/2018 Luật An ninh mạng
25/2018/QH14 12/06/2018 Luật Tố cáo 2018
23/2018/QH14 12/06/2018 Luật Cạnh tranh năm 2018
16/2017/QH14 15/11/2017 Luật lâm nghiệp năm 2017
08/2017/QH14 19/06/2017 Luật Thủy lợi 2017
08/2017/QH14 19/06/2017 Luật Thủy lợi 2017
104/2016/QH13 06/04/2016 Luật tiếp cận thông tin
104/2016/QH13 06/04/2016 Luật tiếp cận thông tin
100/2015/QH13 27/11/2015 Bộ Luật Hình sự
86/2015/QH13 19/11/2015 Luật an toàn thông tin mạng 2015
55/2010/QH12 17/06/2010 Luật An toàn thực phẩm
17/2003/QH11 26/11/2003 Luật Thủy Sản nước CHXHCN Việt Nam
30/2000/PL-UBTVQH10 28/12/2000 Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước - Ban hành năm 2000

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH TUYÊN QUANG
Chịu trách nhiệm: Giám đốc Sở - Ông Nguyễn Văn Việt
Địa chỉ: số 108 đường Nguyễn Văn Cừ - phường Minh Xuân thành phố Tuyên Quang
Điện thoại: (0207) 3822.637 - Fax: (0207) 3822.704 - Email:nongnghiepptnt@tuyenquang.gov.vn
Số lượt truy cập: 775449 - Đang online : 252