Xin ý kiến dự thảo văn bản
Số ký hiệu:
Ngày ban hành: Từ Đến
Trích yếu:
Người ký:
Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:

Số Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu văn bản
323/QĐ-UBND 11/04/2019 Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Sửa chữa, nâng cấp trạm bơm Đồn Hang, xã Vân Sơn, huyện Sơn Dương
35/2018/QH14 20/11/2018 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật liên quan đến quy hoạch
37/2018/QH14 20/11/2018 Luật Công an nhân dân
36/2018/QH14 20/11/2018 Luật phòng, chống tham nhũng
34/2018/QH14 19/11/2018 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học
30/2018/QH14 19/11/2018 luật đặc xá
33/2018/QH14 19/11/2018 Luật Cảnh sát biển Việt Nam
31/2018/QH14 19/11/2018 Luật Trồng trọt
32/2018/QH14 19/11/2018 Luật Chăn nuôi
29/2018/QH14 15/11/2018
29/2018/QH14 15/11/2018 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
27/2018/QH14 14/06/2018 Luật Đo đạc và bản đồ 2018
26/2018/QH14 14/06/2018 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao
24/2018/QH14 12/06/2018 Luật An ninh mạng
25/2018/QH14 12/06/2018 Luật Tố cáo 2018
23/2018/QH14 12/06/2018 Luật Cạnh tranh năm 2018
16/2017/QH14 15/11/2017 Luật lâm nghiệp năm 2017
08/2017/QH14 19/06/2017 Luật Thủy lợi 2017
08/2017/QH14 19/06/2017 Luật Thủy lợi 2017
104/2016/QH13 06/04/2016 Luật tiếp cận thông tin
104/2016/QH13 06/04/2016 Luật tiếp cận thông tin
100/2015/QH13 27/11/2015 Bộ Luật Hình sự
86/2015/QH13 19/11/2015 Luật an toàn thông tin mạng 2015
55/2010/QH12 17/06/2010 Luật An toàn thực phẩm
17/2003/QH11 26/11/2003 Luật Thủy Sản nước CHXHCN Việt Nam

Trang: 1 2

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH TUYÊN QUANG
Chịu trách nhiệm: Giám đốc Sở - Ông Nguyễn Văn Việt
Địa chỉ: số 108 đường Nguyễn Văn Cừ - phường Minh Xuân thành phố Tuyên Quang
Điện thoại: (0207) 3822.637 - Fax: (0207) 3822.704 - Email:nongnghiepptnt@tuyenquang.gov.vn
Số lượt truy cập: 1487362 - Đang online : 298