Xin ý kiến dự thảo văn bản
Số ký hiệu:
Ngày ban hành: Từ Đến
Trích yếu:
Người ký:
Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:

Số Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu văn bản
32/2019/NĐ-CP 10/05/2019 Quy định về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên
816/QĐ-BNN-KH 22/04/2019 Quyết định ban hành sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí giám sát đánh giá cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2020
96/QĐ-UBND 19/04/2019 Quyết định kế hoạch vốn đầu tư phát triển Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vốn vay Ngân hàng Thế giới năm 2019
322/QĐ-UBND 11/04/2019 Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Sửa chữa công trình thủy lợi An Khang và công trình thủy lợi Đồng Bừa, xã Đồng Bừa, xã Đông Lợi, huyện Sơn Dương
321/QĐ-UBND 11/04/2019 Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Sửa chữa, nâng cấp trạm bơm điện Tân Thành, xã An Khang, thành phố Tuyên Quang
323/QĐ-UBND 11/04/2019 Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Sửa chữa, nâng cấp trạm bơm Đồn Hang, xã Vân Sơn, huyện Sơn Dương
325/QĐ-UBND 11/04/2019 Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Sửa chữa, nâng cấp công trình thủy lợi Phai Tắm, xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa
332/QĐ-UBND 11/04/2019 Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Sửa chữa, nâng cấp công trình thủy lợi Cây Cóc và tu sửa tuyến kênh công trình thủy lợi Ô Rô (đoạn qua khu vực trường cấp III Thái Hòa), xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên
334/QĐ-UBND 11/04/2019 Quyết định phê duyệt kế hoạch vốn Dự án 2: Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2019
42/QĐ-UBND 03/04/2019 Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Công an nhân dân năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
300/QĐ-UBND 02/04/2019 Quyết định về việc giao kế hoạch trồng rừng thay thế năm 2019
37/KH-UBND 02/04/2019 Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
1025/QĐ-BNN-KTHT 28/03/2019 Quyết định ban hành kế hoạch tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW Hội nghị lần thứ 5,BCH Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong lĩnh vực nông nghiệp theo phân công của Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã
260/QĐ-UBND 28/03/2019 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử đụng đất năm 2019 huyện Hàm Yên
253/QĐ-UBND 26/03/2019 Quyết định về công nhận xã Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới 2018
259/QĐ-UBND 26/03/2019 Quyết định về việc xã Thái Long, thành phố Tuyên Quang,tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018
245/QĐ-UBND 26/03/2019 Quyết định về việc phê duyệt chi tiết Kế hoạch vốn đầu tư dự án phát triển lâm nghiệp tỉnh Tuyên Quang năm 2019
251/QĐ-UBND 26/03/2019 Quyết định về việc xã Nhân Mục, huyện Hàm Yên,tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018
254/QĐ-UBND 26/03/2019 Quyết định về việc công nhận xã Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018
252/QĐ-UBND 26/03/2019 Quyết định về việc công nhận xã Phúc Thịnh, huyện Chiêm Hoa, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018
255/QĐ-UBND 26/03/2019 Quyết định về việc công nhận xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018
257/QĐ-UBND 26/03/2019 Quyết định về việc công nhận xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018
87/QĐ-UBND 22/03/2019 Quyết định về việc phê duyệt sử dụng đất năm 2019 huyện Lâm Bình tỉnh Tuyên Quang
86/QĐ-UBND 22/03/2019 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
89/QĐ-UBND 22/03/2019 Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

Trang: 1 2 3 4

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH TUYÊN QUANG
Chịu trách nhiệm: Giám đốc Sở - Ông Nguyễn Văn Việt
Địa chỉ: số 108 đường Nguyễn Văn Cừ - phường Minh Xuân thành phố Tuyên Quang
Điện thoại: (0207) 3822.637 - Fax: (0207) 3822.704 - Email:nongnghiepptnt@tuyenquang.gov.vn
Số lượt truy cập: 1487371 - Đang online : 307