Xin ý kiến dự thảo văn bản
Số ký hiệu:
Ngày ban hành: Từ Đến
Trích yếu:
Người ký:
Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:

Số Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu văn bản
51/KH-SNN 08/05/2019 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018
24/KH-SNN 04/03/2019 Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2019
25/KH-SNN 04/03/2019 Kế hoạch tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về quản lý, sử dụng vật tư nông nghiệp và sản xuất thực phẩm nông nghiệp an toàn năm 2019
85/QĐ-SNN 01/03/2019 Quyết định công nhận danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước năm 2018
18/KH-SNN 19/02/2019 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT
16/KH-SNN 31/01/2019 Kế hoạch thực hiện chương trình công tác năm 2019
21/BC-SNN 23/01/2019 Báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 01/2019 và nhiệm vụ công tác tháng 02/2019
452/QĐ-SNN 31/12/2018 Quyết định công khai phân bổ dự toán ngân sách năm 2019
416/QĐ-SNN 06/12/2018 Quyết định thông tin ban hành Quy chế hoạt động của Trang thông tin địa tử Sở Nông nghiệp và PTNT
464/BC-SNN 05/12/2018 Báo cáo công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản năm 2018 và Kế hoạch công tác năm 2019
474/BC-SNN 04/12/2018 Báo cáo kết quả phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019
463/BC-SNN 29/11/2018 Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND ngày 25/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên quang
451/BC-SNN 23/11/2018 Báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 11/2018 và nhiệm vụ công tác tháng 12/2018
291/QĐ-SNN 13/11/2018 Quyết định kiện toàn Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Sở Nông nghiệp và PTNT
38/TB-SNN 05/11/2018 Thông báo kết luận Hội nghị đánh giá kết quả sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản và phát triển nông thôn năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019
96/KH-SNN 30/10/2018 Kế hoạch thực hiện nghị định số 61/2018/nđ-cp ngày 23/4/2018 của chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn.
94/KH-SNN 24/10/2018 Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019
390/BC-SNN 19/10/2018 Báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của HĐND tỉnh theo kế hoạch UBND tỉnh giao năm 2018 đến hết ngày 17/10/2018
393/BC-SNN 17/10/2018 Báo cáo danh sách chi tiết các hồ sơ công khai tiến độ giải quyết
392/BC-SNN 17/10/2018 Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch hoạt động lâm nghiệp năm 2018
34/TB-SNN 16/10/2018 Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại Hội nghị chuyên đề về công tác cải cách hành chính
18/QĐ-HKH 02/10/2018 Quyết định khen thưởng thành tích trong học tập năm 2017- 2018
375/BC-SNN 02/10/2018 Báo cáoTiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất nông lâm nghiệp năm 2018 và tiến độ thực hiện Nghị quyết 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/6/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh ( đến ngày 01/10/2018)
352/BC-SNN 17/09/2018 Báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của HĐND tỉnh theo kế hoạch UBND tỉnh giao năm 2018 đến hết ngày 15/9/2018
1436/SNN-TTBVTV 11/09/2018 V/v đôn đốc sản xuất vụ Mùa, chỉ đạo sản xuất vụ Đông

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH TUYÊN QUANG
Chịu trách nhiệm: Giám đốc Sở - Ông Nguyễn Văn Việt
Địa chỉ: số 108 đường Nguyễn Văn Cừ - phường Minh Xuân thành phố Tuyên Quang
Điện thoại: (0207) 3822.637 - Fax: (0207) 3822.704 - Email:nongnghiepptnt@tuyenquang.gov.vn
Số lượt truy cập: 1482641 - Đang online : 126