Xin ý kiến dự thảo văn bản

Chi tiết Văn bản pháp luật

Chương trình hành động - PH 07/CTr-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh: Chương trình hành động thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung  ương Đảng khóa X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới

Thể loại: Chương trình hành động - PH
Lĩnh vực: 33 Kinh tế - xã hội
Số ký hiệu: 07/CTr-UBND
Cơ quan ban hành:67 Ủy ban nhân dân tỉnh
Người ký: CT. Chẩu Văn Lâm
Ngày ban hành: 06/10/2014
Trích yếu: Chương trình hành động thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung  ương Đảng khóa X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới
File đính kèm: 07/CTr-UBND.pdf

       Văn bản khác:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH TUYÊN QUANG
Chịu trách nhiệm: Giám đốc Sở - Ông Nguyễn Văn Việt
Địa chỉ: số 108 đường Nguyễn Văn Cừ - phường Minh Xuân thành phố Tuyên Quang
Điện thoại: (0207) 3822.637 - Fax: (0207) 3822.704 - Email:nongnghiepptnt@tuyenquang.gov.vn
Số lượt truy cập: 1406232 - Đang online : 309