Xin ý kiến dự thảo văn bản

Chi tiết Văn bản pháp luật

Thông tư 71/2015/TT-BTC của Bộ - Cơ quan ngang Bộ: Thông tư quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hỗ trợ hoạt động của Hội cựu chiến binh trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và tổ chức khác

Thể loại: Thông tư
Lĩnh vực: 2 Cơ chế - chính sách
Số ký hiệu: 71/2015/TT-BTC
Cơ quan ban hành:27 Bộ - Cơ quan ngang Bộ
Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 11/05/2015
Trích yếu: Thông tư quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hỗ trợ hoạt động của Hội cựu chiến binh trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và tổ chức khác
File đính kèm: 71/2015/TT-BTC.pdf

       Văn bản khác:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH TUYÊN QUANG
Chịu trách nhiệm: Giám đốc Sở - Ông Nguyễn Văn Việt
Địa chỉ: số 108 đường Nguyễn Văn Cừ - phường Minh Xuân thành phố Tuyên Quang
Điện thoại: (0207) 3822.637 - Fax: (0207) 3822.704 - Email:nongnghiepptnt@tuyenquang.gov.vn
Số lượt truy cập: 1216866 - Đang online : 642