Xin ý kiến dự thảo văn bản

Chi tiết Văn bản pháp luật

Quyết định 1777/QĐ-BNN-KH của Bộ Nông nghiệp và PTNT: Quyết định 1777/QĐ-BNN-KH ngày 18/5/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT  ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 09/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện Kết luận số 97-KL/TW ngày 15/5/2015 của Bộ chính trị về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung Ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn;

Thể loại: Quyết định
Lĩnh vực: 28 Nông Lâm nghiệp - nông thôn
Số ký hiệu: 1777/QĐ-BNN-KH
Cơ quan ban hành:39 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Người ký: Cao Đức Phát
Ngày ban hành: 18/05/2015
Trích yếu: Quyết định 1777/QĐ-BNN-KH ngày 18/5/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT  ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 09/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện Kết luận số 97-KL/TW ngày 15/5/2015 của Bộ chính trị về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung Ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn;
File đính kèm: 1777/QĐ-BNN-KH.pdf

       Văn bản khác:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH TUYÊN QUANG
Chịu trách nhiệm: Giám đốc Sở - Ông Nguyễn Văn Việt
Địa chỉ: số 108 đường Nguyễn Văn Cừ - phường Minh Xuân thành phố Tuyên Quang
Điện thoại: (0207) 3822.637 - Fax: (0207) 3822.704 - Email:nongnghiepptnt@tuyenquang.gov.vn
Số lượt truy cập: 1221545 - Đang online : 1503