Xin ý kiến dự thảo văn bản

Chi tiết Văn bản pháp luật

Quyết định 459/QĐ-BNN-KH của Bộ Nông nghiệp và PTNT: Quyết định Ban hành kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 2389/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Kết luận số 79-KL/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị đẩy mạnh thực hiện Nghị Quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của BCH Trung Ương Đảng khóa X về "Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa"

Thể loại: Quyết định
Lĩnh vực: 33 Kinh tế - xã hội
Số ký hiệu: 459/QĐ-BNN-KH
Cơ quan ban hành:39 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Người ký: Đã ký
Ngày ban hành: 05/02/2015
Trích yếu: Quyết định Ban hành kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 2389/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Kết luận số 79-KL/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị đẩy mạnh thực hiện Nghị Quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của BCH Trung Ương Đảng khóa X về "Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa"
File đính kèm: 459/QĐ-BNN-KH.pdf

       Văn bản khác:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH TUYÊN QUANG
Chịu trách nhiệm: Giám đốc Sở - Ông Nguyễn Văn Việt
Địa chỉ: số 108 đường Nguyễn Văn Cừ - phường Minh Xuân thành phố Tuyên Quang
Điện thoại: (0207) 3822.637 - Fax: (0207) 3822.704 - Email:nongnghiepptnt@tuyenquang.gov.vn
Số lượt truy cập: 1486939 - Đang online : 376