Xin ý kiến dự thảo văn bản
Số ký hiệu:
Ngày ban hành: Từ Đến
Trích yếu:
Người ký:
Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:

Số Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu văn bản
322/QĐ-UBND 09/09/2013 Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển thuỷ sản tỉnh Tuyên Quang đến năm 2015, định hướng đến năm 2020
18/NQ-HĐND 18/07/2013 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 18/7/2013 của HĐND tỉnh về Quy hoạch phát triển thủy sản tỉnh Tuyên Quang đến năm 2015, định hướng đến năm 2020
26/2013/TT-BNNPTNT 22/05/2013 Thông tư 26/2013/TT-BNNPTNT về quản lý giống thủy sản do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
08/2013/TT-BNNPTNT 31/01/2013 Thông tư số 08/2013/TT-BNNPTNT Ban hành Danh mục sửa đổi, bổ sung sản phẩm thức ăn thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam
01/2013/QĐ-UBND 05/01/2013 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 05/1/2013 của UBND tỉnh về quy chế quản lý khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản ở các vùng nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
30/2012/QĐ-UBND 28/12/2012 Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định cho hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang vay vốn được hỗ trợ kinh phí và lãi suất tiền vay để phát triển chăn nuôi (trâu, bò, lợn) có kết hợp xây dựng hầm bể Biogas bằng vật liệu nhựa Composite
53/2012/NĐ-CP 20/06/2012 Nghị định số 53/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về lĩnh vực thủy sản
332/QĐ-TTg 03/03/2011 Quyết dịnh phê duyệt Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản đến năm 2020
1690/QĐ-TTg 16/09/2010 Quyết dịnh Về việc phê duyệt Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2020
14/2009/NĐ-CP 13/12/2009 Nghị định 14/2009/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 59/2005/NĐ-CP về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản
2211/HD-SNN 19/12/2007 Hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi Trâu
2212/HD-SNN 19/12/2007 Hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi bò
2213/HD-SNN 19/12/2007 Hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi lợn
2214/HD-SNN 19/12/2007 Hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi dê
2215/HD-SNN 19/12/2007 Hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi Gà
2216/HD-SNN 19/12/2007 Hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi Gan - Vịt
2217/HD-SNN 19/12/2007 Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá ruộng
2218/HD-SNN 19/12/2007 Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá ao nước chảy
2219/HD-SNN 19/12/2007 Hướng dẫn nuôi cá ao nước tĩnh
2220/HD-SNN 19/12/2007 Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá lồng trên trên sông,suối và hồ chứa
02/2006/TT-BTS 20/03/2006 Thông tư số 02/2006/TT-BTS: Hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ số 59/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2005 về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản
59/2005/NĐ-CP 04/05/2005 Nghị định 59/2005/NĐ-CP về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản
17/2003/QH11 26/11/2003 Luật Thủy Sản nước CHXHCN Việt Nam

Trang: 1 2 3 4 5

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH TUYÊN QUANG
Chịu trách nhiệm: Giám đốc Sở - Ông Nguyễn Văn Việt
Địa chỉ: số 108 đường Nguyễn Văn Cừ - phường Minh Xuân thành phố Tuyên Quang
Điện thoại: (0207) 3822.637 - Fax: (0207) 3822.704 - Email:nongnghiepptnt@tuyenquang.gov.vn
Số lượt truy cập: 1407827 - Đang online : 348