Xin ý kiến dự thảo văn bản
Số ký hiệu:
Ngày ban hành: Từ Đến
Trích yếu:
Người ký:
Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:

Số Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu văn bản
244/UBND-TC 30/01/2016 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 43/2015/NQ-HĐND về việc Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị, chế độ tiếp khách trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
08/KH-UBND 29/01/2016 Kế hoạch thực hiện công tác về bồi thường Nhà nước năm 2016
18/2016/TT-BTC 21/01/2016 Thông tư Bộ Tài chính quy định một số điều của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.
05/QĐ-UBND 11/01/2016 Quyết định Ban hành các loại thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
19/2015/QĐ-UBND 23/12/2015 Quyết định về việc Quy định mức trần thù lao công chứng và chi phí đánh máy, sao chụp (photocopy)tài liệu công chứng thực trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
205/2015/TT-BTC 23/12/2015 Thông tư quy định về cơ chế tài chính thực hiện Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/09/2014 của thủ tướng chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiểu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020
43/NQ-HĐND 22/12/2015 Nghị quyết quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị, chế độ chi tiếp khách áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
42/2015/NQ-HĐND 22/12/2015 Nghị quyết Ban hành Quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ nguồn vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 2016 -2020
18/2015/QĐ-UBND 20/12/2015 Quyết định về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
16/2015/QD-UBND 20/11/2015 Quyết định về việc ban hành một số định mức chi đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
122/2015/NĐ-CP 14/11/2015 Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, các nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo Hợp đồng lao động
40/2015/QĐ-TTg 14/09/2015 Quyết định ban hành nguyên tắc, tiêu chí và mức độ phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020.
40/2015/QĐ-TTg 14/09/2015 Quyết định ban hành nguyên tắc, tiêu chí và mức độ phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020.
132/2015/TT-BTC 28/08/2015 Thông tư hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam
32/2015/QĐ-TTg 04/08/2015 Quyết định ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
7519/BTC-QLCS 26/06/2015 Xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước.
7810/BTC-QLCS 26/06/2015 Hướng dẫn một số nội dung về miễn giảm thuế đất
394/STC-QLNS 12/05/2015 Công văn số 394/STC-QLNS v/v triển khai thực hiện chi thường xuyên ngân sách năm 2015 và tạm giữ 10% chi thường xuyên của 8 tháng còn lại năm 2015 theo Chỉ thị số 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
17/2015/TTLT-BNNPTNT-BTC 22/04/2015 Thông tư liên tịch 17/2015/TTLT-BNNPTNT-BTC về hướng dẫn phương pháp xác định giá trị rừng trồng, vườn cây để sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính ban hành
55/2015/TTLT-BTC-BKHCN 22/04/2015 Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN về “Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bố dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước.
06/CT-TTg 21/04/2015 Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 21/4/2015 của Thủ tướng chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2015.
51/2015/TT-BTC 17/04/2015 Hướng dẫn về xử lý tài chính khi sắp xếp đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông lâm nghiệp.
32/QĐ-UBND 30/01/2015 Quyết định phê duyệt Kế hoạch công tác và ngân sách năm 2015 của Dự án hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn tỉnh Tuyên Quang
1438/BTC-QLCS 29/01/2015 Công văn 1438/BTC-QLCS hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2015 do Bộ Tài chính ban hành
35/QĐ-UBND 31/12/2014 Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Tuyên QuangV/v : Về việc ban hành quy định tiêu chí phân bổ vốn chương trình 135 năm 2015 và giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Trang: 1 2 3 4

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH TUYÊN QUANG
Chịu trách nhiệm: Giám đốc Sở - Ông Nguyễn Văn Việt
Địa chỉ: số 108 đường Nguyễn Văn Cừ - phường Minh Xuân thành phố Tuyên Quang
Điện thoại: (0207) 3822.637 - Fax: (0207) 3822.704 - Email:nongnghiepptnt@tuyenquang.gov.vn
Số lượt truy cập: 1070523 - Đang online : 857