Xin ý kiến dự thảo văn bản
Số ký hiệu:
Ngày ban hành: Từ Đến
Trích yếu:
Người ký:
Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:

Số Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu văn bản
16-NQ/TU 22/05/2016 Nghị quyết của Ban chấp hành đảng bộ tinh khóa ( khóa XVI) về phát triển nông nghiệp hàng hóa giai đoạn 2016 -2020.
960/BC-SNN 16/05/2016 Tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất nông lâm nghiệp năm 2016 ( đến ngày 15/5/2016)
926/BC-SNN 10/05/2016 Báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất nông lâm nghiệp năm 2016 đến ngày 10/5/2016
792/BC-SNN 22/04/2016 Báo cáo kêt quả thực hiện công tác tháng 4 năm 2016, phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 5/2016
694/BC-SNN 11/04/2016 Báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất nông lâm nghiệp năm 2016 đến ngày 10/4/2016
634/BC-SNN 04/04/2016 Báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất nông lâm nghiệp năm 2016 đến 30/3/3016
469/BC-SNN 15/03/2016 Tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất Nông lâm nghiệp năm 2016 đến ngày 10/3/2016
440/BC-SNN 10/03/2016 Tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất Nông lâm nghiệp năm 2016 đến ngày 10/3/2016
393/KH-SNN 07/03/2016 Kế hoạch thực hiện chương trình công tác năm 2016
338/BC-SNN 01/03/2016 Báo cáo kết quả sản xuất nông lâm nghiệp - thủy sản và phát triển nông thôn năm 2015; phương hướng nhiệm vụ 2016
314/BC-SNN 26/02/2016 Báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất nông lâm nghiệp 2016 đến ngày 25/02/2016
278/BC-SNN 20/02/2016 Báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 02/2016 và nhiệm vụ công tác tháng 03/2016
277/SNN-BC 20/02/2016 Báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất NLN năm 2016 đến ngày 20/2/2016.
242/BC-SNN 05/02/2016 Báo cáo tiến độ sản xuất nông lâm nghiệp đến ngày 05/2/2016
162/BC-SNN 21/01/2016 Báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất nông lâm nghiệp năm 2016 đến ngày 20/01/2016.
134/BC-SNN 19/01/2016 Báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 01/2016 và nhiệm công tác tháng 02/2016
102/BC-SNN 15/01/2016 Báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất Nông lâm nghiệp năm 2015, công tác chuẩn bị sản xuất năm 2016
69/BC-SNN 12/01/2016 Báo cáo kết quả Chương trình phối hợp giữa Sở Nông nghiệp và PTNT với Hội nghị nông dân tỉnh về thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển sản xuất hàng hóa trong nông nghiệp năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ năm 2016
77/SNN-TT&BVTV 12/01/2016 Chỉ đạo sản xuất vụ xuân
65/SNN-KH 11/01/2016 Thực hiện kế hoạch sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản năm 2016
54/BC-SNN 11/01/2016 Báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất nông lâm nghiệp đến ngày 11 tháng 01 năm 2016
03/QĐ-SNN 04/01/2016 Quyết định thành lập các tổ công tác phụ trách địa bàn về việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.
2898/BC-SNN 31/12/2015 Báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất nông lâm nghiệp năm 2015, công tác chuẩn bị sản xuất năm 2016.
2882/KH-SNN 28/12/2015 Kế hoạch thực hiện đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tỉnh Tuyên Quang theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, giai đoạn 2015-2020, lĩnh vực Lâm nghiệp
2835/SNN-KH 21/12/2015 Báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất nông lâm nghiệp năm 2015, công tác chuẩn bị sản xuất năm 2016.

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH TUYÊN QUANG
Chịu trách nhiệm: Giám đốc Sở - Ông Nguyễn Văn Việt
Địa chỉ: số 108 đường Nguyễn Văn Cừ - phường Minh Xuân thành phố Tuyên Quang
Điện thoại: (0207) 3822.637 - Fax: (0207) 3822.704 - Email:nongnghiepptnt@tuyenquang.gov.vn
Số lượt truy cập: 1367171 - Đang online : 17