Xin ý kiến dự thảo văn bản
Số ký hiệu:
Ngày ban hành: Từ Đến
Trích yếu:
Người ký:
Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:

Số Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu văn bản
5025/QĐ-BNN-XD 07/12/2015 Quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT
2669/BC-SNN 26/11/2015 Báo cáo Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2015
129/2015/TT-BTC 24/08/2015 Thông tư hướng dẫn trình tự, thủ tục hành chính khi thành lập mới, tổ chức lại, giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu và công ty TNHH MTV là công ty con của công ty TNHH MTV do nhà nước làm chủ sở hữu.
826/BC-SNN 05/05/2015 Báo cáo Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2015
28/KH-UBND 02/04/2015 Kế hoạch áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
559/SNN-VP 01/04/2015 Công văn số 559/SNN-VP v/v Đăng ký TTHC tham gia cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử Sở.
09/2015/QĐ-TTg 25/03/2015 Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương
312/KH-SNN 03/03/2015 Kế hoạch cải cách hành chính của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang năm 2015
23/2015/NĐ-CP 16/02/2015 Về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
06/2015/TT-BNNPTNT 14/02/2015 Sửa đổi khoản 2 Điều 18 Thông tư số 02/2014/TT-BNNPTNT ngày 24/01/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi
471/QĐ-SNN-QLCL 06/02/2015 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT 
497/QĐ-UBND 26/12/2014 Quyết định số 497/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh Tuyên QuangV/v : Về việc ban hành kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2015.
483/QĐ-UBND 24/12/2014 Quyết định về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật
163-CV/ĐU 24/12/2014 Về việc tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIII
5530-QĐ-BNN-PC 24/12/2014 Quyết định về việc bãi bỏ văn bản do Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành
40/2014/TT-BNNPTNT 13/11/2014 Thông tư hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố xã, huyện, tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới
1078/QĐ-UBND 30/09/2014 Quyết định về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Y tế; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tư pháp; Lao động Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Tuyên Quang.
25/QĐ-QLCL 18/08/2014 Quyết định về việc Công bố hệ thống Quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
29/KH-UBND 15/03/2014 Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2014
24/UBND-NV 14/01/2014 V/v tăng cường công tác văn thư, lưu trữ

Trang: 1 2 3 4

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH TUYÊN QUANG
Chịu trách nhiệm: Giám đốc Sở - Ông Nguyễn Văn Việt
Địa chỉ: số 108 đường Nguyễn Văn Cừ - phường Minh Xuân thành phố Tuyên Quang
Điện thoại: (0207) 3822.637 - Fax: (0207) 3822.704 - Email:nongnghiepptnt@tuyenquang.gov.vn
Số lượt truy cập: 857274 - Đang online : 126