Xin ý kiến dự thảo văn bản
Số ký hiệu:
Ngày ban hành: Từ Đến
Trích yếu:
Người ký:
Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:

Số Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu văn bản
04/2015/NĐ-CP 09/01/2015 Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
54/2014/TT-BNNPTNT 30/12/2014 Quy định về công nhận các tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt khác cho áp dụng để được hưởng chính sách hỗ trợ trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản
53/2014/TT-BNNPTNT 30/12/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2009/TT-BNN ngày 28/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành quy định về kiểm dịch nhập khẩu trâu, bò từ các nước Lào và Cămpuchia vào Việt Nam
52/2014/TT-BNNPTNT 29/12/2014 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại Quyết định số 2621/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số mức hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ
50/2014/TT-BNNPTNT 24/12/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2011/TT-BNNPTNT ngày 10/10/2011 quy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi
49/2014/TT-BNNPTNT 23/12/2014 Quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
118/2014/NĐ-CP 17/12/2014 Nghị định 118/2014/NĐ-CP của Thủ thướng chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp
2778/HDLS-TC-NNPTNT 12/12/2014 Hướng dẫn lập phương án và dự toán chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2013
46/2014/TT-BNNPTNT 05/12/2014 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại Quyết định số 551/QĐ-TTg ngày 04/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn
5115/QĐ-BNN-TCLN 01/12/2014 Quyết định phê duyệt phương án quản lý sản xuất dăm gỗ giai đoạn 2014-2020
113/2014-NĐ-CP 26/11/2014 Nghị định về quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật
2642/SNN-TCCB 26/11/2014 Hướng dẫn tổng kết công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2014
112/2014/NĐ-CP 21/11/2014 Nghị định Quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền
108/2014/NĐ-CP 20/11/2014 Nghị định về Chính sách tinh giản biên chế
24/2014/QĐ-UBND 20/11/2014 Quyết định ban hành quy chế công tác Văn thư, Lưu trữ tỉnh Tuyên Quang
64/2014/QĐ-TTg 18/11/2014 Quyết định chính sách đặc thù về di dân, tái định cư và các dự án thủy lợi, thủy điện
104/2014/NĐ-CP 14/11/2014 Nghị định quy định về khung giá đất
102/2014/NĐ-CP 10/11/2014 Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
162/2014/TT-BTC 06/11/2014 Thông tư 162/2014/TT-BTC quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
37/2014/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT 31/10/2014 Thông tư Liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg ngày 02 tháng 11 năm 2009 của Thủ Tướng Chính phủ về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn
17/2014/QĐ-UBND 21/10/2014 Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND ngày 21/10/2015 Ban hành Quy chế Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước tỉnh Tuyên Quang 
2010/SNN-NLN 15/10/2014 Hướng dẫn Trình tự, thủ tục nghiệm thu kết quả bảo vệ rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng
4343/QĐ-BNN-CB 10/10/2014 Quyết định ban hành Kế hoạch phát triển ngành công nghiệp máy nông nghiệp thực hiện Chiến lược Công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030
31/VBHN-BNNPTNT 09/10/2014 Cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh
47QBVR-KHTC 08/10/2014 Về việc lập kế hoạch thu, chi trả DVMTR năm 2015

Trang: 1 2 3 4 5

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH TUYÊN QUANG
Chịu trách nhiệm: Giám đốc Sở - Ông Nguyễn Văn Việt
Địa chỉ: số 108 đường Nguyễn Văn Cừ - phường Minh Xuân thành phố Tuyên Quang
Điện thoại: (0207) 3822.637 - Fax: (0207) 3822.704 - Email:nongnghiepptnt@tuyenquang.gov.vn
Số lượt truy cập: 1367220 - Đang online : 66