Xin ý kiến dự thảo văn bản
Số ký hiệu:
Ngày ban hành: Từ Đến
Trích yếu:
Người ký:
Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:

Số Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu văn bản
60/KH-UBND 29/08/2015 Kế hoạch 60/KH-UBND về việc thực hiện "Đề án đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về quyền dân dự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân giai đoạn 2015-202"
42/2015/TTLT-BGTVT-BNV 14/08/2015 Thông tư liên tịch số 42/2015/TTLT-BGTVT-BNV của Bộ Giao thông vận tải-Bộ Nội vụ : Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
802/QĐ-UBND 08/07/2015 Quyết định phê duyệt kết quả thi nâng ngạch công chức năm 2014
1387/SNN-TCCB 02/07/2015 V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Quy chế mẫu về quản lý, phối hợp công tác.
1804/UBND-NLN 30/06/2015 Góp ý dự thảo Quy chế mẫu về quản lý, phối hợp công tác
1299/SNN-TCCB 19/06/2015 Công văn số 1299/SNN-TCCB về việc đăng ký nhu cầu thi nâng ngạch công chức năm 2015 (Gửi kèm văn bản 275/SNV-CCVC)
/HD-SNN 18/06/2015 Hướng dẫn triển khai thực hiện chính sách tinh giảm biên chế năm 2015 
56/2015/NĐ-CP 09/06/2015 Công văn số 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
2925-BNN-TCCB 10/04/2015 Công văn số 2925/BNN-TCCB về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành ngông nghiệp và PTNT.
15/2015/TT-BNNPTNT 26/03/2015 Thông tư hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT
14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV 25/03/2015 Thông tư liên tịch Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và PTNT thuộc UBND cấp tỉnh
2645/SNN-TCCB 26/11/2014 Về việc bổ sung lý lịch và đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2014

Trang: 1 2 3

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH TUYÊN QUANG
Chịu trách nhiệm: Giám đốc Sở - Ông Nguyễn Văn Việt
Địa chỉ: số 108 đường Nguyễn Văn Cừ - phường Minh Xuân thành phố Tuyên Quang
Điện thoại: (0207) 3822.637 - Fax: (0207) 3822.704 - Email:nongnghiepptnt@tuyenquang.gov.vn
Số lượt truy cập: 1407819 - Đang online : 340