Xin ý kiến dự thảo văn bản
Số ký hiệu:
Ngày ban hành: Từ Đến
Trích yếu:
Người ký:
Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:

Số Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu văn bản
587/QĐ-SNN 04/10/2016 Quyết định về việc phân công phụ trách lĩnh vực công tác trong lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang
26/CT-TTg 05/09/2016 Chỉ thị về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp
28/NQ-HĐND 13/07/2016 Giao biên chế công chức và chỉ tiêu hợp đồng lao động trong cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh năm 2016.
17/NQ-HĐND 05/07/2016 V/v phê chuẩn uỷ viên các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.
13/NQ-HĐND 29/06/2016 V/v xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang,khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.
06/NQ-HĐND 29/06/2016 Nghị quyết về số lượng các Ban và số lượng của từng Ban của hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
05/NQ-HĐND 29/06/2016 V/v xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.
03/NQ-HĐND 29/06/2016 V/v xác nhận kết quả bầu Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.
07/NQ-HĐND 29/06/2016 V/v xác nhận kết quả bầu trưởng ban, phó chương ban các Ban HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.
08/NQ-HĐND 29/06/2016 V/v xác nhận kết quả bầu Chánh văn phòng HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.(Đ/c Phạm Văn Loan).
09/NQ-HĐND 29/06/2016 V/v xác nhận kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.(Ông Phạm Minh Huấn).
11/NQ-HĐND 29/06/2016 V/v xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.
12/NQ-HĐND 29/06/2016 V/v xác nhận bầu Uỷ viên Uỷ ban nhận dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.
49/QĐ-SNN 03/02/2016 Quyết định về quy định chức năng, nhiệm vụ đối với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT
50/QĐ-SNN 03/02/2016 Quyết định ban hành Quy chế làm việc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang
2033/QĐ-BNV 31/12/2015 Quyết định số 2033/QĐ-BNV phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan tổ chức hành chính của tỉnh Tuyên Quang
5408/QĐ-BNN-TCLN 25/12/2015 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch "Đào tạo, bồi dưỡng chyên môn nghiệp vụ Kiểm lâm và lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách giai đoạn 2016 - 2020".
398/QĐ-UBND 18/12/2015 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang.
07/2015/TT-BNV 11/12/2015 Thông tư quy định chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
362/QĐ-UBND 09/12/2015 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang.
338/QĐ-UBND 03/12/2015 Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015-2020
37/2015/TT-BNNPTNT-BNV 20/10/2015 Thông tư liên tịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành chăn nuôi và thú y
36/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV 20/10/2015 Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
38/2015/TT-BNNPTNT-BNV 20/10/2015 Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm nghiệm thủy sản
12/2015/QĐ-UBND 10/09/2015 Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp giữa sở, ban, ngành, UBND các huyện, TP và tổ chức đại diện người lao động, người sử dụng lao động trong việc giải quyết các vấn đề về quan hệ lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Trang: 1 2 3

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH TUYÊN QUANG
Chịu trách nhiệm: Giám đốc Sở - Ông Nguyễn Văn Việt
Địa chỉ: số 108 đường Nguyễn Văn Cừ - phường Minh Xuân thành phố Tuyên Quang
Điện thoại: (0207) 3822.637 - Fax: (0207) 3822.704 - Email:nongnghiepptnt@tuyenquang.gov.vn
Số lượt truy cập: 1406203 - Đang online : 280