Xin ý kiến dự thảo văn bản
Số ký hiệu:
Ngày ban hành: Từ Đến
Trích yếu:
Người ký:
Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:

Số Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu văn bản
29/NQ-HĐND 13/07/2016 Nghị quyết về bổ sung danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất theo quy định tại khoản 3 điều 62 và danh mục công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất trồng rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định tại khoản 1 điều 58 của Luật đất đai năm 2016.
1152/BC-SNN 09/06/2016 Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2016
15-NQ/TU 22/05/2016 Nghị quyết của Ban thường vụ tỉnh ủy ( khóa XVI) về kiên cố hóa đường giao thông nông nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa, xây dựng nhà văn hóa thôn bản, tổ nhân dân gắn với sân thể thao và khuân viên trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020.
137/2016/QH13 09/04/2016 Nghị quyết bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ thông tin và truyền thông
133/2016/QH13 08/04/2016 Nghị quyết miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ thông tin và truyền thông
117/2016/QH13 02/04/2016 Nghị quyết bầu Chủ tịch nước
184/CV-SXD 28/03/2016 V/v Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-BXD ngày 02/11/2015 của Bộ Xây dựng về việc đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng công trình
447/SNN-QLXDCT 14/03/2016 V/v Nội dung hồ sơ trình thẩm định dự án thiết kế cơ sở, báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế xây dựng và dự toán; Hồ sơ kiểm tra công tác nghiệp thu các công trình Nông nghiệp và PTNT.
08/QĐ-UBND 07/01/2016 Quyết định về phê duyệt chủ trương điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Vĩnh Lộc huyện Chiêm Hóa.
17/2015/QĐ-UBND 04/12/2015 Quyết định Ban hành Quy định về phân công trách nhiệm quản lý, vận hành khai thác cầu trên đường giao thông nông thôn và đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
15/2015/QĐ-UBND 19/11/2015 Quyết định Ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ và khai thác sử dụng tài nguyên nước, xả thải và nguồn nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
2640/KH-SNN 19/11/2015 Công văn số 2640/KH-SNN của Sở Kế hoạch thực hiện kê khai và công khai Bản kê tài sản thu nhập năm 2015
2617/BC-SNN 16/11/2015 Báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất Nông Lâm nghiệp năm 2015
2504/SNN-CCTS 29/10/2015 V/v Hướng dẫn thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường trong nuôi trồng thủy sản.
2376/BC-SNN 12/10/2015 Báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất nông lâm nghiệp năm 2015 (đến ngày 10/10/2015)
32/2015/TT-BNNPTNT 06/10/2015 Thông tư Quy định danh mục vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức ngành nông nghiệp và PTNT.
291/QĐ-UBND 30/09/2015 Quyết định phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bặng một số công trình trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
1731/UBND-TNMT 24/06/2015 Thực hiện các văn bản của Bộ tài chính về xác định đấu giá khởi điểm quyền sử dụng đất, và hướng dẫn nội dung về miễn giảm thuê đất
30/2015/NĐ-CP 17/03/2015 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư
11/2014/TT-BXD 25/08/2014 Thông tư quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình
44/2013/QH13 11/06/2013 Nghị quyết xác nhận lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn
63/QĐ-UBND 08/03/2011 Quyết định phê duyệt đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2010-2015
63/QĐ-UBND 08/03/2011 Về việc Quyết định phê duyệt Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn giai đoạn 2011-2015

Trang: 1 2 3 4

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH TUYÊN QUANG
Chịu trách nhiệm: Giám đốc Sở - Ông Nguyễn Văn Việt
Địa chỉ: số 108 đường Nguyễn Văn Cừ - phường Minh Xuân thành phố Tuyên Quang
Điện thoại: (0207) 3822.637 - Fax: (0207) 3822.704 - Email:nongnghiepptnt@tuyenquang.gov.vn
Số lượt truy cập: 1390433 - Đang online : 65