Xin ý kiến dự thảo văn bản
Số ký hiệu:
Ngày ban hành: Từ Đến
Trích yếu:
Người ký:
Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:

Số Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu văn bản
88/QĐ-UBND 22/03/2019 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
10/NQ-HĐND 19/03/2019 Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021
170/ĐL-SVKTTDL 18/03/2019 Điều lệ giải bóng bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2019
64/QĐ-UBND 06/03/2019 Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng khu Đô thị- dịch vụ Phú Lâm
15/QĐ-TTBVTV 15/02/2019 Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Tuyên Quang
425/QĐ-UBND 31/12/2018 Quyết định ban hành bảng giá tối thiểu tính thuế các loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2019
1614/QĐ-UBND 28/12/2018 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên cổng dịch vụ công tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
16/2018/QĐ-UBND 20/12/2018 Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa các ngành, các cấp trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính
253/QĐ-UBND 13/12/2018 Quyết định kiện toàn Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Lâm Bình
15/NQ-HĐND 06/12/2018 Nghị quyết quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ nhân sách cấp tỉnh năm 2019
16/NQ-HĐND 06/12/2018 Nghị quyết phân bổ và giao dự toán phòng Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn đối với ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương năm 2019
379/QĐ-UBND 06/12/2018 Quyết định phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, định hướng phát triển đến năm 2030
35/2018/QH14 20/11/2018 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật liên quan đến quy hoạch
74/2018/QH14 20/11/2018 Nghị quyết kỳ họp thứ 6, Quốc Hội khóa XIV
37/2018/QH14 20/11/2018 Luật Công an nhân dân
36/2018/QH14 20/11/2018 Luật phòng, chống tham nhũng
34/2018/QH14 19/11/2018 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học
30/2018/QH14 19/11/2018 luật đặc xá
33/2018/QH14 19/11/2018 Luật Cảnh sát biển Việt Nam
29/2018/QH14 15/11/2018
29/2018/QH14 15/11/2018 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
73/2018/QH14 14/11/2018 Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2019
71/2018/QH14 12/11/2018 Nghị quyết về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020
72/2018/QH14 12/11/2018 Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định hợp tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương
70/2018/QH14 09/11/2018 Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

Trang: 1 2 3 4

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH TUYÊN QUANG
Chịu trách nhiệm: Giám đốc Sở - Ông Nguyễn Văn Việt
Địa chỉ: số 108 đường Nguyễn Văn Cừ - phường Minh Xuân thành phố Tuyên Quang
Điện thoại: (0207) 3822.637 - Fax: (0207) 3822.704 - Email:nongnghiepptnt@tuyenquang.gov.vn
Số lượt truy cập: 1390501 - Đang online : 133