Xin ý kiến dự thảo văn bản
Số ký hiệu:
Ngày ban hành: Từ Đến
Trích yếu:
Người ký:
Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:

Số Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu văn bản
2213/HD-SNN 19/12/2007 Hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi lợn
2214/HD-SNN 19/12/2007 Hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi dê
2215/HD-SNN 19/12/2007 Hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi Gà
2216/HD-SNN 19/12/2007 Hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi Gan - Vịt
2217/HD-SNN 19/12/2007 Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá ruộng
2218/HD-SNN 19/12/2007 Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá ao nước chảy
2219/HD-SNN 19/12/2007 Hướng dẫn nuôi cá ao nước tĩnh
2220/HD-SNN 19/12/2007 Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá lồng trên trên sông,suối và hồ chứa
11-CT/TW 13/04/2007 Chỉ thị 11-CT/TW năm 2007 về tăng cường lãnh đạo của đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập do Bộ Chính trị ban hành
43/2006/NĐ-CP 25/04/2006 Nghị định quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập
02/2006/TT-BTS 20/03/2006 Thông tư số 02/2006/TT-BTS: Hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ số 59/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2005 về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản
89/2005/QĐ-BNN 29/12/2005 về việc ban hành Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp
20/2005/TT-BXD 20/12/2005 Thông tư Số 20/2005/TT-BXD ngày 20/12/2005 Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị
81/2005/QĐ-BNN 13/12/2005 Quyết định 81/2005/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bắt buộc áp dụng các tiêu chuẩn của Việt Nam và tiêu chuẩn ngành đối với sản xuất, chế biến chè
59/2005/NĐ-CP 04/05/2005 Nghị định 59/2005/NĐ-CP về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản
17/2003/QH11 26/11/2003 Luật Thủy Sản nước CHXHCN Việt Nam
30/2000/PL-UBTVQH10 28/12/2000 Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước - Ban hành năm 2000
không số 10/12/1984 Công ước chống tra tấn và các hình thức trừng phạt hay đối xử tàn ác, vô nhân đạo hoặc hạ thấp nhân phẩm, 1984.
Không số 16/12/1966 Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH TUYÊN QUANG
Chịu trách nhiệm: Giám đốc Sở - Ông Nguyễn Văn Việt
Địa chỉ: số 108 đường Nguyễn Văn Cừ - phường Minh Xuân thành phố Tuyên Quang
Điện thoại: (0207) 3822.637 - Fax: (0207) 3822.704 - Email:nongnghiepptnt@tuyenquang.gov.vn
Số lượt truy cập: 1446767 - Đang online : 509