Xin ý kiến dự thảo văn bản
Số ký hiệu:
Ngày ban hành: Từ Đến
Trích yếu:
Người ký:
Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:

Số Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu văn bản
80/2011/TT-BNNPTNT 23/11/2011 Thông tư hướng dẫn phương pháp xác định tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng
75/2011/TT-BNNPTNT 31/10/2011 Thông tư số 75/2011/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Quy định về đăng ký và xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
43/2011/NĐ-CP 13/06/2011 Nghị định quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
01/QĐ-BCĐ 10/05/2011 Quyết định về việc sửa dổi Điểu 8, quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang
63/QĐ-UBND 08/03/2011 Về việc Quyết định phê duyệt Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn giai đoạn 2011-2015
63/QĐ-UBND 08/03/2011 Quyết định phê duyệt đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2010-2015
332/QĐ-TTg 03/03/2011 Quyết dịnh phê duyệt Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản đến năm 2020
22/2010/NQ-HĐND 27/12/2010 Nghị quyết số 22/2010/NQ-HĐND ngày 27/12/2010 của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách bê tông hoá đường giao thông nông thôn giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
2284/QĐ-TTg 13/12/2010 Quyết định phê duyệt Đề án "Triển khai Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
01/QĐ-BCĐ 16/10/2010 Quyết đinh về việc Ban chỉ đạo Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang
99/2010/NĐ-CP 24/09/2010 Nghị định 99/2010/NĐ-CP ngày 24/09/2010 của Chính phủ Về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
1690/QĐ-TTg 16/09/2010 Quyết dịnh Về việc phê duyệt Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2020
55/2010/QH12 17/06/2010 Luật An toàn thực phẩm
64/2010/NĐ-CP 11/06/2010 Nghị định 64/NĐ-CP về Quản lý cây xanh đô thị
800/QĐ-TTg 04/06/2010 Quyết định số 800/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020
14/2009/NĐ-CP 13/12/2009 Nghị định 14/2009/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 59/2005/NĐ-CP về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản
75/2009/TT-BNNPTNT 02/12/2009 Thông tư số 75/2009/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất Nông sản
28/2009/TT-BTTTT 14/09/2009 Thông tư 28/2009/TT-BTTTT về việc áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
2284/QĐ-BNN 03/08/2009 Quyết định ban hành quy định về định mức kinh tế kỹ thuật tạm thời xây dựng dự toán kinh phí đới với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ lĩnh vực Thú y sử dụng từ ngân sách nhà nước.
20/2009/TT-BXD 30/06/2009 Thông tư về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2005/TT-BXD ngày 20/12/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị
27/2008/QĐ-UBND 24/12/2008 Quyết định ban hành quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
100/2008/QĐ-TTg 15/07/2008 Quyết định số 100/2008/QĐ-TTg ngày 15/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020
379/QĐ-BNN-KHCN 28/01/2008 Quyết định ban hành quy chuẩn thực hành sản xuất Nông nghiệp tôt cho rau, quả tươi an toàn.
2211/HD-SNN 19/12/2007 Hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi Trâu
2212/HD-SNN 19/12/2007 Hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi bò

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH TUYÊN QUANG
Chịu trách nhiệm: Giám đốc Sở - Ông Nguyễn Văn Việt
Địa chỉ: số 108 đường Nguyễn Văn Cừ - phường Minh Xuân thành phố Tuyên Quang
Điện thoại: (0207) 3822.637 - Fax: (0207) 3822.704 - Email:nongnghiepptnt@tuyenquang.gov.vn
Số lượt truy cập: 1487388 - Đang online : 324