Xin ý kiến dự thảo văn bản
Số ký hiệu:
Ngày ban hành: Từ Đến
Trích yếu:
Người ký:
Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:

Số Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu văn bản
2347/TCTS-KHTC 05/09/2014 V/v Đăng ký thông tin nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
28/2014/TT-BNNPTNT 04/09/2014 Thông tư ban hành Danh mục hóa chất, thuốc kháng sinh bị cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam
50/2014/QĐ-TTg 04/09/2014 Quyết định về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020
1603/SNN-BVTV 03/09/2014 Công văn số 1603/SNN-BVTV  về việc  phòng trừ rầy nâu, rầy lưng trắng hại lúa mùa 2014
338/QĐ-UBND 27/08/2014 Quyết định phê duyệt Đề án phát triển vùng cam sành tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2014 - 2020
6921/BNN-TCCB 26/08/2014 Về việc đăng ký công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp
26/2014/TT-BNNPTNT 25/08/2014 Thông tư quy định yêu cầu về nhà xưởng, trang thiết bị đối với cơ sở đóng mới, nâng cấp, cải hóa tàu cá.
27/2014/TT-BNNPTNT 25/08/2014 Thông tư quy định về nội dung và định mức duy tu, sửa chữa tàu cá vò thép được hỗ trợ theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của CP về một số chính sách phát triển thủy sản.
25/2014/TT-BNNPTNT 25/08/2014 Thông tư quy định yêu cầu kỹ thuật đối với thiết kế mẫu tàu cá
27/CT-TTg 25/08/2014 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁC TRỤ SỞ, CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP
11/2014/TT-BXD 25/08/2014 Thông tư quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình
63/NQ-CP 25/08/2014 Nghị quyết về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của Doanh nghiệp
121/2014/TTLT-BTC-BKHCN 25/08/2014 Thông tư liên tịch số 121/2014/TTLT-BTC-BKHCN ngày 25/08/2014 Hướng dẫn xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết đoán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của tổ chức khoa học và công nghệ công lập
3679/QĐ-BNN-KH 22/08/2014 Quyết định số 3679/QĐ-BNN-KH Quyết định ban hành Quy định về lập và theo dõi, đánh giá thực hiện kế hoạch phát triển ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
6771/CT-BNN-KH 21/08/2014 V/v XD KH phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn và lập KH đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020
117/2014/TT-BTC 21/08/2014 Thông tư thực hiện một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển Thủy sản.
3619/QĐ-BNN-KH 19/08/2014 Quyết định Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-CP về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về một số chủ chương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của tổ chức Thương mại thế giới.
09/2014/TT-BTTTT 19/08/2014 Thông tư quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thôn tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội
1485/SNN-CN 19/08/2014 Hướng dẫn Công bố tiêu chuẩn chất lượng đối với giống vật nuôi
24/2014/TT-BNNPTNT 19/08/2014 Thông tư quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với chợ đầu mối, đấu giá nông sản
25/QĐ-QLCL 18/08/2014 Quyết định về việc Công bố hệ thống Quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
05/2014/QĐ-TTg 15/08/2014 Quyết định 05/2014/QĐ-TTg về công khai chế độ, chính sách liên quan đến phương tiện, chế độ làm việc, chế độ đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ
124/TY-TTr 30/07/2014 Tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm tra vệ sinh thú , kiểm soát giết mổ gia súc gia cầm.
170/BVTV-KT 29/07/2014 Phòng trừ một số dịch hại sau mưa lũ trên lúa năm 2014
22/2014/TT-BNNPTNT 29/07/2014 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về điều kiện nuôi thủy sản

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH TUYÊN QUANG
Chịu trách nhiệm: Giám đốc Sở - Ông Nguyễn Văn Việt
Địa chỉ: số 108 đường Nguyễn Văn Cừ - phường Minh Xuân thành phố Tuyên Quang
Điện thoại: (0207) 3822.637 - Fax: (0207) 3822.704 - Email:nongnghiepptnt@tuyenquang.gov.vn
Số lượt truy cập: 1478930 - Đang online : 38