Xin ý kiến dự thảo văn bản
Số ký hiệu:
Ngày ban hành: Từ Đến
Trích yếu:
Người ký:
Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:

Số Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu văn bản
45/2014/TT-BNNPTNT 03/12/2014 Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
2701/SNN-KH 02/12/2014 Công văn số 2701/SNN-KH về việc thực hiện sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản năm 2015
5115/QĐ-BNN-TCLN 01/12/2014 Quyết định phê duyệt phương án quản lý sản xuất dăm gỗ giai đoạn 2014-2020
44/2014/TT-BNNPTNT 01/12/2014 Thông tư Quy định các bệnh phải kiểm tra định kỳ đối với cơ sở chăn nuôi gia súc giống, gia cầm giống, bò sữa
2645/SNN-TCCB 26/11/2014 Về việc bổ sung lý lịch và đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2014
2642/SNN-TCCB 26/11/2014 Hướng dẫn tổng kết công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2014
2648 /KH - SNN 26/11/2014 Kế hoạch thực hiện kê khai và công khai Bản kê khai tài sản thu nhập năm 2014
113/2014-NĐ-CP 26/11/2014 Nghị định về quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật
112/2014/NĐ-CP 21/11/2014 Nghị định Quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền
24/2014/QĐ-UBND 20/11/2014 Quyết định ban hành quy chế công tác Văn thư, Lưu trữ tỉnh Tuyên Quang
108/2014/NĐ-CP 20/11/2014 Nghị định về Chính sách tinh giản biên chế
64/2014/QĐ-TTg 18/11/2014 Quyết định chính sách đặc thù về di dân, tái định cư và các dự án thủy lợi, thủy điện
43/2014/TT-BNNPTNT 18/11/2014 Ban hành Danh mục sản phẩm nông lâm thủy sản, sản phẩm phụ trợ, sản phẩm cơ khí để bảo quản, chế biến nông lâm thủy sản được hỗ trợ theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ
174/2014/TT-BTC 17/11/2014 Thông tư quy định về quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động đối với Ban Vận động và tiếp nhận tiền, hàng cứu trợ trong các cuộc vận động, quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, trợ giúp quốc tế do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp phát động
51/KH-KTHT-HTTT 14/11/2014 Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 4930/QĐ-BNN-KTHT ngày 14/11/2014 về Kế hoạch Đổi mới tổ chức sản xuất phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và 
104/2014/NĐ-CP 14/11/2014 Nghị định quy định về khung giá đất
40/2014/TT-BNNPTNT 13/11/2014 Thông tư hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố xã, huyện, tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới
2215/BCĐ-VPĐP 11/11/2014 V/v Báo cáo kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới năm 2014, xây dựng kế hoạch năm 2015
102/2014/NĐ-CP 10/11/2014 Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
162/2014/TT-BTC 06/11/2014 Thông tư 162/2014/TT-BTC quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
38/2014/TT-BNNPTNT 03/11/2014 Hướng dẫn về Phương án quản lý rừng bền vững
37/2014/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT 31/10/2014 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg ngày 02 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn
35/2014/TT-BNNPTNT 31/10/2014 Ban hành Danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
37/2014/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT 31/10/2014 Thông tư Liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg ngày 02 tháng 11 năm 2009 của Thủ Tướng Chính phủ về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn
2098/SNN-TrTr 28/10/2014 Công văn 2098/SNN-TrTr  về việc hướng dẫn sử dụng giống và thời vụ năm 2015

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH TUYÊN QUANG
Chịu trách nhiệm: Giám đốc Sở - Ông Nguyễn Văn Việt
Địa chỉ: số 108 đường Nguyễn Văn Cừ - phường Minh Xuân thành phố Tuyên Quang
Điện thoại: (0207) 3822.637 - Fax: (0207) 3822.704 - Email:nongnghiepptnt@tuyenquang.gov.vn
Số lượt truy cập: 1446743 - Đang online : 485