Xin ý kiến dự thảo văn bản
Số ký hiệu:
Ngày ban hành: Từ Đến
Trích yếu:
Người ký:
Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:

Số Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu văn bản
14/2009/NĐ-CP 13/12/2009 Nghị định 14/2009/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 59/2005/NĐ-CP về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản
75/2009/TT-BNNPTNT 02/12/2009 Thông tư số 75/2009/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất Nông sản
28/2009/TT-BTTTT 14/09/2009 Thông tư 28/2009/TT-BTTTT về việc áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
2284/QĐ-BNN 03/08/2009 Quyết định ban hành quy định về định mức kinh tế kỹ thuật tạm thời xây dựng dự toán kinh phí đới với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ lĩnh vực Thú y sử dụng từ ngân sách nhà nước.
20/2009/TT-BXD 30/06/2009 Thông tư về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2005/TT-BXD ngày 20/12/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị
27/2008/QĐ-UBND 24/12/2008 Quyết định ban hành quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
100/2008/QĐ-TTg 15/07/2008 Quyết định số 100/2008/QĐ-TTg ngày 15/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020
379/QĐ-BNN-KHCN 28/01/2008 Quyết định ban hành quy chuẩn thực hành sản xuất Nông nghiệp tôt cho rau, quả tươi an toàn.
2211/HD-SNN 19/12/2007 Hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi Trâu
2212/HD-SNN 19/12/2007 Hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi bò
2213/HD-SNN 19/12/2007 Hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi lợn
2214/HD-SNN 19/12/2007 Hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi dê
2215/HD-SNN 19/12/2007 Hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi Gà
2216/HD-SNN 19/12/2007 Hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi Gan - Vịt
2217/HD-SNN 19/12/2007 Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá ruộng
2218/HD-SNN 19/12/2007 Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá ao nước chảy
2219/HD-SNN 19/12/2007 Hướng dẫn nuôi cá ao nước tĩnh
2220/HD-SNN 19/12/2007 Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá lồng trên trên sông,suối và hồ chứa
11-CT/TW 13/04/2007 Chỉ thị 11-CT/TW năm 2007 về tăng cường lãnh đạo của đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập do Bộ Chính trị ban hành
43/2006/NĐ-CP 25/04/2006 Nghị định quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập
02/2006/TT-BTS 20/03/2006 Thông tư số 02/2006/TT-BTS: Hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ số 59/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2005 về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản
89/2005/QĐ-BNN 29/12/2005 về việc ban hành Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp
20/2005/TT-BXD 20/12/2005 Thông tư Số 20/2005/TT-BXD ngày 20/12/2005 Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị
81/2005/QĐ-BNN 13/12/2005 Quyết định 81/2005/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bắt buộc áp dụng các tiêu chuẩn của Việt Nam và tiêu chuẩn ngành đối với sản xuất, chế biến chè
59/2005/NĐ-CP 04/05/2005 Nghị định 59/2005/NĐ-CP về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH TUYÊN QUANG
Chịu trách nhiệm: Q. Giám đốc Sở - Ông Nguyễn Văn Việt
Địa chỉ: số 108 đường Nguyễn Văn Cừ - phường Minh Xuân thành phố Tuyên Quang
Điện thoại: (0207) 3822.637 - Fax: (0207) 3822.704 - Email:nongnghiepptnt@tuyenquang.gov.vn
Số lượt truy cập: 707549 - Đang online : 804