Xin ý kiến dự thảo văn bản
Số ký hiệu:
Ngày ban hành: Từ Đến
Trích yếu:
Người ký:
Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:

Số Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu văn bản
118/2014/NĐ-CP 17/12/2014 Nghị định 118/2014/NĐ-CP của Thủ thướng chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp
1908/QĐ-BTTTT 17/12/2014 Về việc ngưng hiệu lực đối với thông tư số 19/2014/TT-BTTTT, ngày 05/12/214 quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.
484/QĐ-CN-GSN 12/12/2014 Quyết định về việc công nhận tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới
2778/HDLS-TC-NNPTNT 12/12/2014 Hướng dẫn lập phương án và dự toán chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2013
46/2014/TT-BNNPTNT 05/12/2014 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại Quyết định số 551/QĐ-TTg ngày 04/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn
20/2014/TT-BTTTT 05/12/2014 Thông tư 20/2014/TT-BTTTT về sản phẩm phần mềm nguồn mở được ưu tiên mua sắm, sử dụng trong cơ quan, tổ chức nhà nước do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
2714/HĐTĐ-NV 04/12/2014 Về việc thẩm định và họp xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới
45/2014/TT-BNNPTNT 03/12/2014 Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
2701/SNN-KH 02/12/2014 Công văn số 2701/SNN-KH về việc thực hiện sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản năm 2015
5115/QĐ-BNN-TCLN 01/12/2014 Quyết định phê duyệt phương án quản lý sản xuất dăm gỗ giai đoạn 2014-2020
44/2014/TT-BNNPTNT 01/12/2014 Thông tư Quy định các bệnh phải kiểm tra định kỳ đối với cơ sở chăn nuôi gia súc giống, gia cầm giống, bò sữa
2645/SNN-TCCB 26/11/2014 Về việc bổ sung lý lịch và đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2014
2642/SNN-TCCB 26/11/2014 Hướng dẫn tổng kết công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2014
2648 /KH - SNN 26/11/2014 Kế hoạch thực hiện kê khai và công khai Bản kê khai tài sản thu nhập năm 2014
113/2014-NĐ-CP 26/11/2014 Nghị định về quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật
112/2014/NĐ-CP 21/11/2014 Nghị định Quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền
24/2014/QĐ-UBND 20/11/2014 Quyết định ban hành quy chế công tác Văn thư, Lưu trữ tỉnh Tuyên Quang
108/2014/NĐ-CP 20/11/2014 Nghị định về Chính sách tinh giản biên chế
64/2014/QĐ-TTg 18/11/2014 Quyết định chính sách đặc thù về di dân, tái định cư và các dự án thủy lợi, thủy điện
43/2014/TT-BNNPTNT 18/11/2014 Ban hành Danh mục sản phẩm nông lâm thủy sản, sản phẩm phụ trợ, sản phẩm cơ khí để bảo quản, chế biến nông lâm thủy sản được hỗ trợ theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ
174/2014/TT-BTC 17/11/2014 Thông tư quy định về quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động đối với Ban Vận động và tiếp nhận tiền, hàng cứu trợ trong các cuộc vận động, quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, trợ giúp quốc tế do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp phát động
51/KH-KTHT-HTTT 14/11/2014 Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 4930/QĐ-BNN-KTHT ngày 14/11/2014 về Kế hoạch Đổi mới tổ chức sản xuất phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và 
104/2014/NĐ-CP 14/11/2014 Nghị định quy định về khung giá đất
40/2014/TT-BNNPTNT 13/11/2014 Thông tư hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố xã, huyện, tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới
2215/BCĐ-VPĐP 11/11/2014 V/v Báo cáo kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới năm 2014, xây dựng kế hoạch năm 2015

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH TUYÊN QUANG
Chịu trách nhiệm: Giám đốc Sở - Ông Nguyễn Văn Việt
Địa chỉ: số 108 đường Nguyễn Văn Cừ - phường Minh Xuân thành phố Tuyên Quang
Điện thoại: (0207) 3822.637 - Fax: (0207) 3822.704 - Email:nongnghiepptnt@tuyenquang.gov.vn
Số lượt truy cập: 833636 - Đang online : 722