Xin ý kiến dự thảo văn bản
Số ký hiệu:
Ngày ban hành: Từ Đến
Trích yếu:
Người ký:
Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:

Số Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu văn bản
07/2013/TT-BNNPTNT 22/01/2013 Thông tư số Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với rau, quả, chè búp tươi đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, sơ chế
47/2013/TT-BNNPTNT 08/01/2013 Thông tư Hướng dẫn việc chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm, kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa.
01/2013/QĐ-UBND 05/01/2013 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 05/1/2013 của UBND tỉnh về quy chế quản lý khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản ở các vùng nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
30/2012/QĐ-UBND 28/12/2012 Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định cho hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang vay vốn được hỗ trợ kinh phí và lãi suất tiền vay để phát triển chăn nuôi (trâu, bò, lợn) có kết hợp xây dựng hầm bể Biogas bằng vật liệu nhựa Composite
28/2012/QĐ-UBND 28/12/2012 Quyết định 28/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 31/2007/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch xây dựng và phát triển thuỷ lợi tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2006 - 2010, định hướng đến năm 2020
18/NQ-HĐND 13/12/2012 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 13/12/2012 của HĐND tỉnh về quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2011-2020
20/NQ-HĐND 13/12/2012 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 13/12/2012 của HĐND tỉnh về mức hỗ trợ xây dựng một số công trình hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2013-2015
12/2012/NQ-HĐND 12/12/2012 Nghị quyết số 12/2012/NQ-HĐND ngày 12/12/2012 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh Quy hoạch xây dựng và phát triển thuỷ lợi tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2006 - 2010, định hướng đến năm 2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND ngày 17/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh
496/QĐ-SNN 12/09/2012 Quy chế hoạt động trang tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang
29-KL/TW 25/08/2012 Kết luận 29-KL/TW năm 2012 tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng do Ban Bí thư ban hành
53/2012/NĐ-CP 20/06/2012 Nghị định số 53/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về lĩnh vực thủy sản
09/2012/QĐ-UBND 07/06/2012 Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 07/6/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
42/2012/NĐ-CP 11/05/2012 Nghị định 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 về quản lý sử dụng đất lúa
20/2012/TT-BNNPTNT 07/05/2012 Thông tư số 20/2012/TT-BNNPTNT hướng dẫn trình tự thủ tục nghiệm thu thanh toán tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng
38/2012/NĐ-CP 25/04/2012 Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngàyquy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm
366/QĐ-TTg 31/03/2012 Quyết định số 366/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012 - 2015
70/QĐ-UBND 29/03/2012 Về việc phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2012-2020, định hướng đến năm 2030
124/QĐ-TTg 02/02/2012 Quyết định 124/QĐ-TTg ngày 02/02/2012 của Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất ngành nông nghiệp đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
02/2012/TT-BNNPTNT 09/01/2012 Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất nước mắm, sản phẩm thủy sản dạng mắm và thủy sản khô dùng làm thực phẩm
80/2011/TT-BNNPTNT 23/11/2011 Thông tư hướng dẫn phương pháp xác định tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng
75/2011/TT-BNNPTNT 31/10/2011 Thông tư số 75/2011/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Quy định về đăng ký và xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
43/2011/NĐ-CP 13/06/2011 Nghị định quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
01/QĐ-BCĐ 10/05/2011 Quyết định về việc sửa dổi Điểu 8, quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang
63/QĐ-UBND 08/03/2011 Về việc Quyết định phê duyệt Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn giai đoạn 2011-2015
63/QĐ-UBND 08/03/2011 Quyết định phê duyệt đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2010-2015

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH TUYÊN QUANG
Chịu trách nhiệm: Q. Giám đốc Sở - Ông Nguyễn Văn Việt
Địa chỉ: số 108 đường Nguyễn Văn Cừ - phường Minh Xuân thành phố Tuyên Quang
Điện thoại: (0207) 3822.637 - Fax: (0207) 3822.704 - Email:nongnghiepptnt@tuyenquang.gov.vn
Số lượt truy cập: 720469 - Đang online : 413