Xin ý kiến dự thảo văn bản
Số ký hiệu:
Ngày ban hành: Từ Đến
Trích yếu:
Người ký:
Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:

Số Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu văn bản
24/UBND-NV 14/01/2014 V/v tăng cường công tác văn thư, lưu trữ
30/NQ-HĐND 12/12/2013 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của HĐND tỉnh về Quy định mức hỗ trợ địa phương sản xuất lúa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2013 - 2015
2405/QĐ-TTg 10/12/2013 Phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2014 và năm 2015
2760/QĐ-BNN-TCTS 22/11/2013 Quyết định số: 2760/QĐ-BNN- TCTS về việc Phê duyệt “Đề án tái cơ cấu ngành thủy sản theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững".
537 /QĐ - SNN 14/11/2013 Quyết định 537/QĐ-SNN về việc Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử tỉnh Tuyên Quang tại Sở Nông nghiệp và PTNT
68/2013/QĐ-TTg 14/11/2013 Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong Nông nghiệp
177/2013/NĐ-CP 14/11/2013 Về việc hướng dẫn Luật giá
507/QĐ-SNN 06/11/2013 Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang
04/TB-BTC 03/11/2013 Kết luận của Trưởng ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao huyện tại cuộc họp chuẩn bị tổ chức Đại hội Thể dục-Thể thao huyện Lâm Bình lần thứ I năm 2013
465/SNN-QĐ 09/10/2013 Quyết định về việc kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang
41/2013/TT-BNNPTNT 04/10/2013 Thông tư 41/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/10/2013 hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
347/QĐ-UBND 17/09/2013 Quyết định phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất lúa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất lúa đến năm 2015 tỉnh Tuyên Quang
322/QĐ-UBND 09/09/2013 Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển thuỷ sản tỉnh Tuyên Quang đến năm 2015, định hướng đến năm 2020
16/NQ-HĐND 18/07/2013 Nghị quyết về Quy hoạch sử dụng đất lúa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất lúa đến năm 2015 của tỉnh Tuyên Quang
18/NQ-HĐND 18/07/2013 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 18/7/2013 của HĐND tỉnh về Quy hoạch phát triển thủy sản tỉnh Tuyên Quang đến năm 2015, định hướng đến năm 2020
72/2013/NĐ-CP 15/07/2013 Nghị đinh 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng
1565/QĐ-BNN-TCLN 08/07/2013 Quyết định 1565/QĐ-BNN-TCLN năm 2013 phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
1384/QĐ-BNN-KH 18/06/2013 Quyết định 1384/QĐ-BNN-KH năm 2013 về Chương trình hành động thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững theo Quyết định 899/QĐ-TTg do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
899/QĐ-TTg 10/06/2013 Quyết định 899/QĐ-TTg ngày 10/6/2013 phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững” do Thủ tướng Chính phủ ban hành
08/2013/QĐ-UBND 05/06/2013 Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 05/6/2013 của UBND tỉnh về Ban hành Quy định quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
26/2013/TT-BNNPTNT 22/05/2013 Thông tư 26/2013/TT-BNNPTNT về quản lý giống thủy sản do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
06/2013/QĐ-UBND 16/05/2013 Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của UBND tỉnh về Ban hành Quy chế quản lý đoàn đi nước ngoài, đoàn nước ngoài, đoàn quốc tế vào làm việc trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
399/QĐ-TTg 19/02/2013 Quyết định số 339/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013 - 2020
08/2013/TT-BNNPTNT 31/01/2013 Thông tư số 08/2013/TT-BNNPTNT Ban hành Danh mục sửa đổi, bổ sung sản phẩm thức ăn thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam
32/QĐ-UBND 30/01/2013 Quyết định phê duyệt kế hoạch công tác và Ngân sách năm 2015 của Dự án hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn tỉnh Tuyên Quang

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH TUYÊN QUANG
Chịu trách nhiệm: Q. Giám đốc Sở - Ông Nguyễn Văn Việt
Địa chỉ: số 108 đường Nguyễn Văn Cừ - phường Minh Xuân thành phố Tuyên Quang
Điện thoại: (0207) 3822.637 - Fax: (0207) 3822.704 - Email:nongnghiepptnt@tuyenquang.gov.vn
Số lượt truy cập: 720491 - Đang online : 435