Xin ý kiến dự thảo văn bản
Số ký hiệu:
Ngày ban hành: Từ Đến
Trích yếu:
Người ký:
Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:

Số Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu văn bản
110/QĐ-BNN-KH 15/01/2015 Quyết định Ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và PTNT thực hiện Nghị số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ
01/KH-UBND 09/01/2015 Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 09/01/2015 của UBND tỉnh về Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, năm 2015
04/2015/NĐ-CP 09/01/2015 Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
04/2015/TT-BCA 05/01/2015 Thông tư quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài Việt Nam
45/2014/TT-BNNPTNT 03/01/2015 Thông tư quy định việc kiểm tra sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra chứng nhận cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
55/2014/TT-BNNPTNT 31/12/2014 Hướng dẫn triển khai một số hoạt động bảo vệ môi trường trong Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020
35/QĐ-UBND 31/12/2014 Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Tuyên QuangV/v : Về việc ban hành quy định tiêu chí phân bổ vốn chương trình 135 năm 2015 và giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
535/QĐ-UBND 31/12/2014 Quyết định 535/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Quy hoạch phát triển trồng trọt tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
54/2014/TT-BNNPTNT 30/12/2014 Quy định về công nhận các tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt khác cho áp dụng để được hưởng chính sách hỗ trợ trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản
80/2014/QĐ-TTg 30/12/2014 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.
53/2014/TT-BNNPTNT 30/12/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2009/TT-BNN ngày 28/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành quy định về kiểm dịch nhập khẩu trâu, bò từ các nước Lào và Cămpuchia vào Việt Nam
80/2014/QĐ-TTg 30/12/2014 Quyết định Quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
52/2014/TT-BNNPTNT 29/12/2014 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại Quyết định số 2621/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số mức hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ
51/2014/TT-BNNPTNT 27/12/2014 Thông tư 51/2014/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định điều kiện đảm bảo ATTP và phương thức quản lý đối với các cơ sở sản xuất nhỏ.
497/QĐ-UBND 26/12/2014 Quyết định số 497/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh Tuyên QuangV/v : Về việc ban hành kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2015.
5552/QĐ-BNN-TCLN 25/12/2014 Quyết định về việc hủy bỏ giống cây trồng lâm nghiệp 
5530-QĐ-BNN-PC 24/12/2014 Quyết định về việc bãi bỏ văn bản do Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành
483/QĐ-UBND 24/12/2014 Quyết định về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật
163-CV/ĐU 24/12/2014 Về việc tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIII
1878/QĐ-BKHĐT 24/12/2014 Công bố Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực QLNN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2014
50/2014/TT-BNNPTNT 24/12/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2011/TT-BNNPTNT ngày 10/10/2011 quy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi
2851/SNN-TrTr 23/12/2014 Công văn số 2851/SNN-TrTr về việc chỉ đạo sản xuất vụ đông xuân 2014-2015
49/2014/TT-BNNPTNT 23/12/2014 Quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
2840/SNN-CN 20/12/2014 V/v Tăng cường công tác phòng chống đói, rét, dịch bệnh cho đàn gia súc trong vụ Đông Xuân  2014-2015.
2837/SNN-PTNT 20/12/2014 Về việc thẩm định Hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH TUYÊN QUANG
Chịu trách nhiệm: Giám đốc Sở - Ông Nguyễn Văn Việt
Địa chỉ: số 108 đường Nguyễn Văn Cừ - phường Minh Xuân thành phố Tuyên Quang
Điện thoại: (0207) 3822.637 - Fax: (0207) 3822.704 - Email:nongnghiepptnt@tuyenquang.gov.vn
Số lượt truy cập: 833656 - Đang online : 742