Xin ý kiến dự thảo văn bản
Số ký hiệu:
Ngày ban hành: Từ Đến
Trích yếu:
Người ký:
Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:

Số Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu văn bản
459/QĐ-BNN-KH 05/02/2015 Quyết định Ban hành kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 2389/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Kết luận số 79-KL/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị đẩy mạnh thực hiện Nghị Quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của BCH Trung Ương Đảng khóa X về "Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa"
1316/CT-BNN-TCLN 03/02/2015 Chỉ thị về việc tăng cường triển khai các biện pháp bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trước, trong và sau Tết nguyên đán Ất Mùi.
51/QĐ-SNN 03/02/2015 Quyết định ban hành Nội quy tiếp công dân tại Phòng tiếp công dân của Sở Nông nghiệp và PTNT 
1257/CT-BNN-TY 02/02/2015 Chỉ thị tập trung phòng chống dịch cúm gia cầm và các chủng vi rút cúm gia cầm lây sang người.
386/QĐ-BNN-TCCB 30/01/2015 Quyết định 386/QĐ-BNN-TCCB năm 2015 về Kế hoạch thực hiện “Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
32/QĐ-UBND 30/01/2015 Quyết định phê duyệt Kế hoạch công tác và ngân sách năm 2015 của Dự án hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn tỉnh Tuyên Quang
03/2015/TT-BNNPTN 29/01/2015 Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam và công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam
1438/BTC-QLCS 29/01/2015 Công văn 1438/BTC-QLCS hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2015 do Bộ Tài chính ban hành
20/BVTV-TTra 28/01/2015 Công văn số 20/BVTV-TTra về việc tăng cường kiểm tra việc kinh doanh, sử dụng thuốc BVTV trong dịp lễ tết.
170/SNN-TTr 27/01/2015 Công văn số 170/SNN-TTr về việc không sử dụng hai ấn phẩm của Nhà xuất bản Lao động - Xã hội
169/SNN-LN 27/01/2015 Công văn số 169/SNN-LN ngày 27/1/2015 về việc Chuẩn bị tổ chức tết trồng cây xuân Ẩt Mùi
171/KH-SNN 27/01/2015 Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển chăn nuôi tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2012-2020
35/QĐ-SNN 27/01/2015 Quyết định ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ Sở Nông nghiệp và PTNT Tuyên Quang
02/2015/TT-BNNPTN 27/01/2015 Hướng dẫn xây dựng đề án và phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp
26/QĐ-UBND 26/01/2015 Quyết định về việc ban hành quy định về một số giải pháp chủ yếu điều hành phát triển kinh tế - xã hội quốc phòng an ninh và dự toán NSNN 2015
28/QĐ-SNN 26/01/2015 Quyết định ban hành Quy chế tiếp công dân của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang
163/KH-SNN 26/01/2015 Kế hoạch thực hiện Chuỗi Dong riềng thuộc Dự án VIE/035 quý I/2015.
2873/SNN-TY 25/01/2015 Công văn số 2873/SNN-TY về việc triển khai thác vệ sinh tiêu độc khử trùng đợt 3 năm 2014
117/BXD-HTKT 25/01/2015 Công văn số 117/BXD-QHKT ngày 21/01/2015 v/v hướng dẫn tiêu chí về nhà ở nông thôn
154/SNN-TrTr 23/01/2015 Công văn số 154/SNN-TrTr về việc đôn đốc trồng mía vụ xuân năm 2015.
40/SNN-TrTr 23/01/2015 Công văn 40/SNN-TrTr về việc đôn đốc trồng mía vụ xuân năm 2015
01/2015/TT-BNNPTNT 22/01/2015 Thông tư ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam
01/2015/TT-BNNPTNT 22/01/2015 Thông tư ban hành Danh mục bổ sung giống được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam.
145/KH-SNN 22/01/2015 Kế hoạch thực hiện chỉ thị số 45-CT/TW ngày 23/9/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng(Khóa VII) về một số công tác ở vùng dân tộc Mông.
10/QĐ-UBND 20/01/2015 Quyết định phê duyệt Quy hoạch vùng chuyên canh cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa huyện Lâm Bình đến năm 2020.

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH TUYÊN QUANG
Chịu trách nhiệm: Giám đốc Sở - Ông Nguyễn Văn Việt
Địa chỉ: số 108 đường Nguyễn Văn Cừ - phường Minh Xuân thành phố Tuyên Quang
Điện thoại: (0207) 3822.637 - Fax: (0207) 3822.704 - Email:nongnghiepptnt@tuyenquang.gov.vn
Số lượt truy cập: 833652 - Đang online : 738