Xin ý kiến dự thảo văn bản
Số ký hiệu:
Ngày ban hành: Từ Đến
Trích yếu:
Người ký:
Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:

Số Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu văn bản
16/NQ-HĐND 18/07/2013 Nghị quyết về Quy hoạch sử dụng đất lúa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất lúa đến năm 2015 của tỉnh Tuyên Quang
18/NQ-HĐND 18/07/2013 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 18/7/2013 của HĐND tỉnh về Quy hoạch phát triển thủy sản tỉnh Tuyên Quang đến năm 2015, định hướng đến năm 2020
72/2013/NĐ-CP 15/07/2013 Nghị đinh 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng
1565/QĐ-BNN-TCLN 08/07/2013 Quyết định 1565/QĐ-BNN-TCLN năm 2013 phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
1384/QĐ-BNN-KH 18/06/2013 Quyết định 1384/QĐ-BNN-KH năm 2013 về Chương trình hành động thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững theo Quyết định 899/QĐ-TTg do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
899/QĐ-TTg 10/06/2013 Quyết định 899/QĐ-TTg ngày 10/6/2013 phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững” do Thủ tướng Chính phủ ban hành
08/2013/QĐ-UBND 05/06/2013 Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 05/6/2013 của UBND tỉnh về Ban hành Quy định quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
26/2013/TT-BNNPTNT 22/05/2013 Thông tư 26/2013/TT-BNNPTNT về quản lý giống thủy sản do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
06/2013/QĐ-UBND 16/05/2013 Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của UBND tỉnh về Ban hành Quy chế quản lý đoàn đi nước ngoài, đoàn nước ngoài, đoàn quốc tế vào làm việc trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
399/QĐ-TTg 19/02/2013 Quyết định số 339/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013 - 2020
08/2013/TT-BNNPTNT 31/01/2013 Thông tư số 08/2013/TT-BNNPTNT Ban hành Danh mục sửa đổi, bổ sung sản phẩm thức ăn thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam
32/QĐ-UBND 30/01/2013 Quyết định phê duyệt kế hoạch công tác và Ngân sách năm 2015 của Dự án hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn tỉnh Tuyên Quang
07/2013/TT-BNNPTNT 22/01/2013 Thông tư số Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với rau, quả, chè búp tươi đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, sơ chế
47/2013/TT-BNNPTNT 08/01/2013 Thông tư Hướng dẫn việc chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm, kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa.
01/2013/QĐ-UBND 05/01/2013 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 05/1/2013 của UBND tỉnh về quy chế quản lý khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản ở các vùng nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
30/2012/QĐ-UBND 28/12/2012 Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định cho hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang vay vốn được hỗ trợ kinh phí và lãi suất tiền vay để phát triển chăn nuôi (trâu, bò, lợn) có kết hợp xây dựng hầm bể Biogas bằng vật liệu nhựa Composite
28/2012/QĐ-UBND 28/12/2012 Quyết định 28/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 31/2007/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch xây dựng và phát triển thuỷ lợi tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2006 - 2010, định hướng đến năm 2020
18/NQ-HĐND 13/12/2012 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 13/12/2012 của HĐND tỉnh về quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2011-2020
20/NQ-HĐND 13/12/2012 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 13/12/2012 của HĐND tỉnh về mức hỗ trợ xây dựng một số công trình hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2013-2015
12/2012/NQ-HĐND 12/12/2012 Nghị quyết số 12/2012/NQ-HĐND ngày 12/12/2012 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh Quy hoạch xây dựng và phát triển thuỷ lợi tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2006 - 2010, định hướng đến năm 2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND ngày 17/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh
496/QĐ-SNN 12/09/2012 Quy chế hoạt động trang tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang
29-KL/TW 25/08/2012 Kết luận 29-KL/TW năm 2012 tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng do Ban Bí thư ban hành
53/2012/NĐ-CP 20/06/2012 Nghị định số 53/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về lĩnh vực thủy sản
09/2012/QĐ-UBND 07/06/2012 Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 07/6/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
42/2012/NĐ-CP 11/05/2012 Nghị định 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 về quản lý sử dụng đất lúa

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH TUYÊN QUANG
Chịu trách nhiệm: Q. Giám đốc Sở - Ông Nguyễn Văn Việt
Địa chỉ: số 108 đường Nguyễn Văn Cừ - phường Minh Xuân thành phố Tuyên Quang
Điện thoại: (0207) 3822.637 - Fax: (0207) 3822.704 - Email:nongnghiepptnt@tuyenquang.gov.vn
Số lượt truy cập: 646986 - Đang online : 239