Xin ý kiến dự thảo văn bản
Số ký hiệu:
Ngày ban hành: Từ Đến
Trích yếu:
Người ký:
Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:

Số Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu văn bản
35/QĐ-SNN 27/01/2015 Quyết định ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ Sở Nông nghiệp và PTNT Tuyên Quang
02/2015/TT-BNNPTN 27/01/2015 Hướng dẫn xây dựng đề án và phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp
26/QĐ-UBND 26/01/2015 Quyết định về việc ban hành quy định về một số giải pháp chủ yếu điều hành phát triển kinh tế - xã hội quốc phòng an ninh và dự toán NSNN 2015
28/QĐ-SNN 26/01/2015 Quyết định ban hành Quy chế tiếp công dân của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang
163/KH-SNN 26/01/2015 Kế hoạch thực hiện Chuỗi Dong riềng thuộc Dự án VIE/035 quý I/2015.
2873/SNN-TY 25/01/2015 Công văn số 2873/SNN-TY về việc triển khai thác vệ sinh tiêu độc khử trùng đợt 3 năm 2014
117/BXD-HTKT 25/01/2015 Công văn số 117/BXD-QHKT ngày 21/01/2015 v/v hướng dẫn tiêu chí về nhà ở nông thôn
154/SNN-TrTr 23/01/2015 Công văn số 154/SNN-TrTr về việc đôn đốc trồng mía vụ xuân năm 2015.
40/SNN-TrTr 23/01/2015 Công văn 40/SNN-TrTr về việc đôn đốc trồng mía vụ xuân năm 2015
01/2015/TT-BNNPTNT 22/01/2015 Thông tư ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam
01/2015/TT-BNNPTNT 22/01/2015 Thông tư ban hành Danh mục bổ sung giống được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam.
145/KH-SNN 22/01/2015 Kế hoạch thực hiện chỉ thị số 45-CT/TW ngày 23/9/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng(Khóa VII) về một số công tác ở vùng dân tộc Mông.
10/QĐ-UBND 20/01/2015 Quyết định phê duyệt Quy hoạch vùng chuyên canh cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa huyện Lâm Bình đến năm 2020.
110/QĐ-BNN-KH 15/01/2015 Quyết định Ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và PTNT thực hiện Nghị số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ
01/KH-UBND 09/01/2015 Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 09/01/2015 của UBND tỉnh về Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, năm 2015
04/2015/NĐ-CP 09/01/2015 Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
04/2015/TT-BCA 05/01/2015 Thông tư quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài Việt Nam
45/2014/TT-BNNPTNT 03/01/2015 Thông tư quy định việc kiểm tra sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra chứng nhận cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
55/2014/TT-BNNPTNT 31/12/2014 Hướng dẫn triển khai một số hoạt động bảo vệ môi trường trong Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020
35/QĐ-UBND 31/12/2014 Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Tuyên QuangV/v : Về việc ban hành quy định tiêu chí phân bổ vốn chương trình 135 năm 2015 và giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
535/QĐ-UBND 31/12/2014 Quyết định 535/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Quy hoạch phát triển trồng trọt tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
54/2014/TT-BNNPTNT 30/12/2014 Quy định về công nhận các tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt khác cho áp dụng để được hưởng chính sách hỗ trợ trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản
80/2014/QĐ-TTg 30/12/2014 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.
53/2014/TT-BNNPTNT 30/12/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2009/TT-BNN ngày 28/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành quy định về kiểm dịch nhập khẩu trâu, bò từ các nước Lào và Cămpuchia vào Việt Nam
80/2014/QĐ-TTg 30/12/2014 Quyết định Quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH TUYÊN QUANG
Chịu trách nhiệm: Q. Giám đốc Sở - Ông Nguyễn Văn Việt
Địa chỉ: số 108 đường Nguyễn Văn Cừ - phường Minh Xuân thành phố Tuyên Quang
Điện thoại: (0207) 3822.637 - Fax: (0207) 3822.704 - Email:nongnghiepptnt@tuyenquang.gov.vn
Số lượt truy cập: 720467 - Đang online : 411