Xin ý kiến dự thảo văn bản
Số ký hiệu:
Ngày ban hành: Từ Đến
Trích yếu:
Người ký:
Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:

Số Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu văn bản
22/2015/TT-BNNPTNT 10/06/2015 Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg ngày 18/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chính dách đặc thù về di dân, TĐC các dự án thủy lợi, thủy điện.
56/2015/NĐ-CP 09/06/2015 Công văn số 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
1182/SNN-TTr 09/06/2015 Công văn số 1182/SNN-TTr về việc thực hiện chế độ báo cáo công tác nội chính, thanh tra tiếp dân và xử lý đơn thư khiếu nại (Kèm bảng biểu)
55/2015/NĐ-CP 09/06/2015 Nghị định số 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn
17/2015/QĐ-TTg 09/06/2015 Quyết định số 17/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Quy chế quản lý rừng phòng hộ
10/CV-PCTT 09/06/2015 Công văn số 10/CV-PCTT báo cáo kết quả thực hiện Chiến lược Quốc gia về phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai trong năm 2014 theo Khung theo dõi và đánh giá
1170/SNN-TL 09/06/2015 Công văn số 1170/SNN-TL về việc báo cáo kết quả thực hiện Chiến lược Quốc gia về phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai trong năm 2014 theo Khung theo dõi và đánh giá
1165/SNN-CCTS 08/06/2015 Công văn số 1165/SNN-CCTS về việc tăng cường quản lý nguồn lợi thủy sản
54/2015/NĐ-CP 08/06/2015 Nghị định số 54/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả
21/2015/TT-BNNPTNT 08/06/2015 Thông tư 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/6/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về Quản lý thuốc bảo vệ thực vật
1502/UBND-VX 05/06/2015 Công văn số 1502-UBND-VX về việc phòng chống dịch bệnh Mers-cov
1143/BC-SNN 05/06/2015 Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2015
1137/BC-SNN 04/06/2015 Báo cáo kết quả triển khai thực hiện thanh tra chuyên đề ATTP năm 2015
1117/BC-SNN 03/06/2015 Báo cáo tỉnh hình thực hiện Nghị quyết 48 của Chính phủ về cơ chế chính sách giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản
1130/SNN-TTr 03/06/2015 Công văn số 1130/SNN-TTr về việc triển khai tháng hành động phòng chống ma túy năm 2015
234/QĐ-SNN 03/06/2015 Quyết định v/v thành lập đoàn nghệ thuật quần chúng phục vụ Hội nghị biểu dương điển hành tiên tiến Ngành Nông nghiệp  và PTNT Tháng 6 năm 2015
1125/KH-SNN 03/06/2015 Kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và PTNT
46/KH-UBND 02/06/2015 Kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết 92/NQ-Cp ngày 08/12/2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Tuyên Quang trong thời kỳ mới.
1454/UBND-TH 02/06/2015 Rà soát và đề xuất Hệ thống chỉ tiêu kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020
20/2015/TT-BNNPTNT 01/06/2015 Thông tư số 20/2015/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang bị an toàn tàu cá"
11/CT-TTG 29/05/2015 Chỉ thị 11/CT-TTG ngày 29/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016
08/2015/QĐ-UBND 29/05/2015 Quyết định xếp loại đường bộ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2015 để xác định cước vận tải đường bộ
26/2015/TT-BNNPTNT 29/05/2015 Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2013/TT-BNNPTNT ngày 06/5/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.
1062/SNN-KH 28/05/2015 Công văn số 1062/SNN-KH Về việc công khai tài liệu thuộc Dự án sửa chữa nâng cấp đảm bảo an toàn hồ chứa nước Ngòi Là 2.
52/2015/NĐ-CP 28/05/2015 Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH TUYÊN QUANG
Chịu trách nhiệm: Giám đốc Sở - Ông Nguyễn Văn Việt
Địa chỉ: số 108 đường Nguyễn Văn Cừ - phường Minh Xuân thành phố Tuyên Quang
Điện thoại: (0207) 3822.637 - Fax: (0207) 3822.704 - Email:nongnghiepptnt@tuyenquang.gov.vn
Số lượt truy cập: 834140 - Đang online : 1226