Xin ý kiến dự thảo văn bản
Số ký hiệu:
Ngày ban hành: Từ Đến
Trích yếu:
Người ký:
Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:

Số Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu văn bản
29-KL/TW 25/08/2012 Kết luận 29-KL/TW năm 2012 tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng do Ban Bí thư ban hành
53/2012/NĐ-CP 20/06/2012 Nghị định số 53/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về lĩnh vực thủy sản
09/2012/QĐ-UBND 07/06/2012 Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 07/6/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
42/2012/NĐ-CP 11/05/2012 Nghị định 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 về quản lý sử dụng đất lúa
20/2012/TT-BNNPTNT 07/05/2012 Thông tư số 20/2012/TT-BNNPTNT hướng dẫn trình tự thủ tục nghiệm thu thanh toán tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng
38/2012/NĐ-CP 25/04/2012 Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngàyquy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm
366/QĐ-TTg 31/03/2012 Quyết định số 366/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012 - 2015
70/QĐ-UBND 29/03/2012 Về việc phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2012-2020, định hướng đến năm 2030
124/QĐ-TTg 02/02/2012 Quyết định 124/QĐ-TTg ngày 02/02/2012 của Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất ngành nông nghiệp đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
02/2012/TT-BNNPTNT 09/01/2012 Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất nước mắm, sản phẩm thủy sản dạng mắm và thủy sản khô dùng làm thực phẩm
80/2011/TT-BNNPTNT 23/11/2011 Thông tư hướng dẫn phương pháp xác định tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng
75/2011/TT-BNNPTNT 31/10/2011 Thông tư số 75/2011/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Quy định về đăng ký và xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
43/2011/NĐ-CP 13/06/2011 Nghị định quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
01/QĐ-BCĐ 10/05/2011 Quyết định về việc sửa dổi Điểu 8, quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang
63/QĐ-UBND 08/03/2011 Về việc Quyết định phê duyệt Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn giai đoạn 2011-2015
63/QĐ-UBND 08/03/2011 Quyết định phê duyệt đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2010-2015
332/QĐ-TTg 03/03/2011 Quyết dịnh phê duyệt Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản đến năm 2020
22/2010/NQ-HĐND 27/12/2010 Nghị quyết số 22/2010/NQ-HĐND ngày 27/12/2010 của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách bê tông hoá đường giao thông nông thôn giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
2284/QĐ-TTg 13/12/2010 Quyết định phê duyệt Đề án "Triển khai Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
01/QĐ-BCĐ 16/10/2010 Quyết đinh về việc Ban chỉ đạo Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang
99/2010/NĐ-CP 24/09/2010 Nghị định 99/2010/NĐ-CP ngày 24/09/2010 của Chính phủ Về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
1690/QĐ-TTg 16/09/2010 Quyết dịnh Về việc phê duyệt Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2020
55/2010/QH12 17/06/2010 Luật An toàn thực phẩm
64/2010/NĐ-CP 11/06/2010 Nghị định 64/NĐ-CP về Quản lý cây xanh đô thị
800/QĐ-TTg 04/06/2010 Quyết định số 800/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH TUYÊN QUANG
Chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc Sở - Ông Nguyễn Văn Việt
Địa chỉ: số 108 đường Nguyễn Văn Cừ - phường Minh Xuân thành phố Tuyên Quang
Điện thoại: (0207) 3822.637 - Fax: (0207) 3822.704 - Email:nongnghiepptnt@tuyenquang.gov.vn
Số lượt truy cập: 397195 - Đang online : 203