Xin ý kiến dự thảo văn bản
Số ký hiệu:
Ngày ban hành: Từ Đến
Trích yếu:
Người ký:
Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:

Số Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu văn bản
40/2015/TT-BNNPTNT 21/10/2015 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc Lâm sản
2447/BC-SNN 20/10/2015 Báo cáo tiến độ thực hiện sản xuất Nông lâm nghiệp năm đến ngày 20/10/2015
37/2015/TT-BNNPTNT-BNV 20/10/2015 Thông tư liên tịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành chăn nuôi và thú y
36/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV 20/10/2015 Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
38/2015/TT-BNNPTNT-BNV 20/10/2015 Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm nghiệm thủy sản
8534/KH-BNN-QLCL 19/10/2015 Kế hoạch triển khai đợt cao điểm hành động năm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp
8559/BNN-VP 19/10/2015 Nhận định xu thế thời tiết, thủy văn mùa Đông Xuân năm 2016
96/2015/NĐ-CP 19/10/2015 Nghị định quy định chi tiết một số điều của luật Doanh nghiệp
2432/HD-SNN 19/10/2015 Hướng dẫn tiêu chuẩn lựa chọn trâu giống
713/QĐ-CN-GSN 16/10/2015 Quyết định ban hành Hướng dẫn biện pháp an toàn sinh học tối thiểu cho cơ sở chăn nuôi gia cầm sinh sản.
2421/BC-SNN 15/10/2015 Báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất nông lâm nghiệp năm 2015 (đến ngày 15/10/2015)
4070/QĐ-BNN-QLCL 14/10/2015 Quyết định về việc ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, xếp hạng công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tại các địa phương
36a/NQ-CP 14/10/2015 Nghị quyết về chính phủ điện tử
4069/QĐ-BNN-QLCL 14/10/2015 Quyết định về việc công bố danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra an toàn thực phẩm trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
2410/BC-SNN 14/10/2015 Báo cáo thực hiện chương trình công tác năm 2015, xây dựng chương trình công tác 2016
579/KBTQ-KSC 14/10/2015 V/v xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Nhà nước
1747/QĐ-TTg 13/10/2015 Phê duyệt Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 202
2376/BC-SNN 12/10/2015 Báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất nông lâm nghiệp năm 2015 (đến ngày 10/10/2015)
687/QĐ-CN-CSG 09/10/2015 Quyết định về việc công nhận tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới
33/2015/TT-BNNPTNT 08/10/2015 Thông tư quy định về giám sát vệ sinh, an toàn thực phẩm trong thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ
8221/BNN-TY 07/10/2015 Chính sách hỗ trợ phòng chống dịch bệnh Thủy sản
689/QĐ-CN-MTCN 07/10/2015 Quyết định về việc công nhận chế phẩm sinh học xử lý, cải tạo môi trường chăn nuôi được phép lưu hành tại Việt Nam
31/2015/TT-BNNPTNT 06/10/2015 Thông tư quy định về giám sát dư lượng các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi
32/2015/TT-BNNPTNT 06/10/2015 Thông tư Quy định danh mục vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức ngành nông nghiệp và PTNT.
2276/BC-SNN 02/10/2015 Báo cáo Kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2015 (từ ngày 16/9/2014 đến ngày 15/9/2015)

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH TUYÊN QUANG
Chịu trách nhiệm: Giám đốc Sở - Ông Nguyễn Văn Việt
Địa chỉ: số 108 đường Nguyễn Văn Cừ - phường Minh Xuân thành phố Tuyên Quang
Điện thoại: (0207) 3822.637 - Fax: (0207) 3822.704 - Email:nongnghiepptnt@tuyenquang.gov.vn
Số lượt truy cập: 834145 - Đang online : 1231