Xin ý kiến dự thảo văn bản
Số ký hiệu:
Ngày ban hành: Từ Đến
Trích yếu:
Người ký:
Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:

Số Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu văn bản
621/CN-CSG 17/06/2014 Công văn số 621/CN-CSG v/v Bảo vệ đàn ong mật tại các điểm đặt nuôi
240/QĐ-UBND 14/06/2014 Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển chăn nuôi tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2012 đến năm 2020
1375/UBND-NLN 11/06/2014 Công văn triển khai đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2014-2015
1166/QĐ-BNN-KHCN 28/05/2014 Quyết định số 1166/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/5/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Ban hành Kế hoạch hành động ngành Nông nghiệp và PTNT thực hiện Chiến lược Bảo vệ môi trường Quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
32/2014/QĐ-TTg 27/05/2014 Về tiêu chí hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2014 - 2015
870/HDLS-NN-TC 26/05/2014 Hướng dẫn 870/HDLS-NN-TC về việc quản lý, sử dụng và quyết toán chi trả dịch vụ môi trường rừng trên đạ bàn tỉnh Tuyên Quang
210/QĐ-SNN 16/05/2014 Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước và bí mật nội bộ của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang
1006/QĐ-BNN-TT 13/05/2014 Quyết định số 1006/QĐ-BNN-TT, ngày 13/5/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch thực hiện tái cơ cấu lĩnh vực trồng trọt năm 2014 - 2015 và giai đoạn 2016-2020
986/QĐ-BNN-KHCN 09/05/2014 Quyết định 986/QĐ-BNN-KHCN ngày 09/5/2014 về Kế hoạch thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
15/2014/TT-BNNPTNT 29/04/2014 Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định số 62/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn.
794/QĐ-BNN-TCTL 21/04/2014 Quyết định 794/QĐ-BNN-TCTL ngày 21/4/2014 phê duyệt "Đề án Tái cơ cấu ngành thủy lợi" do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT 09/04/2014 Thông tư liên tịch hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm
201/UBND-NLN 07/04/2014 V/v tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng
124/QĐ-UBND 28/03/2014 Về việc thành lập Đoàn kiểm tra Tuần lễ Quốc gia An toàn vệ sinh lao động- Phòng chống cháy nổ lần thứ 16 năm 2014
29/KH-UBND 15/03/2014 Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2014
05/2014/QĐ-TTg 15/01/2014 Quyết định Công khai chế độ, chính sách liên quan đến phương tiện, chế độ làm việc, chế độ đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ
24/UBND-NV 14/01/2014 V/v tăng cường công tác văn thư, lưu trữ
30/NQ-HĐND 12/12/2013 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của HĐND tỉnh về Quy định mức hỗ trợ địa phương sản xuất lúa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2013 - 2015
2405/QĐ-TTg 10/12/2013 Phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2014 và năm 2015
2760/QĐ-BNN-TCTS 22/11/2013 Quyết định số: 2760/QĐ-BNN- TCTS về việc Phê duyệt “Đề án tái cơ cấu ngành thủy sản theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững".
537 /QĐ - SNN 14/11/2013 Quyết định 537/QĐ-SNN về việc Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử tỉnh Tuyên Quang tại Sở Nông nghiệp và PTNT
68/2013/QĐ-TTg 14/11/2013 Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong Nông nghiệp
177/2013/NĐ-CP 14/11/2013 Về việc hướng dẫn Luật giá
507/QĐ-SNN 06/11/2013 Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang
04/TB-BTC 03/11/2013 Kết luận của Trưởng ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao huyện tại cuộc họp chuẩn bị tổ chức Đại hội Thể dục-Thể thao huyện Lâm Bình lần thứ I năm 2013

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH TUYÊN QUANG
Chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc Sở - Ông Nguyễn Văn Việt
Địa chỉ: số 108 đường Nguyễn Văn Cừ - phường Minh Xuân thành phố Tuyên Quang
Điện thoại: (0207) 3822.637 - Fax: (0207) 3822.704 - Email:nongnghiepptnt@tuyenquang.gov.vn
Số lượt truy cập: 397257 - Đang online : 265