Xin ý kiến dự thảo văn bản
Số ký hiệu:
Ngày ban hành: Từ Đến
Trích yếu:
Người ký:
Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:

Số Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu văn bản
688/QĐ-CN-MTCN 07/12/2015 Quyết định về việc công nhận tiến bộ kỹ thuật mới, công nghệ mới đối với chế phẩm sinh học BIOPAD dùng xử lý môi trường trong chăn nuôi
2744/BC-SNN 05/12/2015 Báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất Nông lâm nghiệp năm 2015 đến ngày 05/12/2015
17/2015/QĐ-UBND 04/12/2015 Quyết định Ban hành Quy định về phân công trách nhiệm quản lý, vận hành khai thác cầu trên đường giao thông nông thôn và đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
338/QĐ-UBND 03/12/2015 Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015-2020
2716/KL-SNN 02/12/2015 Kết luận thanh tra về thực hiện công tác Phòng, chống tham nhũng và tiếp công dân đối với chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Tuyên Quang
2682/SNN-KH 30/11/2015 Về việc đẩy mạnh thực hiện chính sách xã hội.
05/CT-UBND 28/11/2015 Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý vật tư nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
5656/CTPH-BNNPTNT-BLDTBXH 27/11/2015 Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Nông nghiệp & PTNT với Bộ Lao động thương tinh và xã hội trong hoạt động triển khai Đề án "nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng" đối với người khuyết tật.
100/2015/QH13 27/11/2015 Bộ Luật Hình sự
2669/BC-SNN 26/11/2015 Báo cáo Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2015
2658/BC-SNN 25/11/2015 Báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất Nông Lâm nghiệp năm 2015
4763/QĐ-BNN-QLCL 24/11/2015 Quyết định Ban hành kế hoạch thực hiện nghị quyết của Ban Cán sự Đảng về tăng cường lãnh đao, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về chất lượng vật tư nông nghiệp và đảm bảo ATTP nông lâm thủy sản giai đoạn 2015-2020.
44/2015/TT-BNNPTNT 23/11/2015 Thông tư ban hành Danh mục giống cây trồng Lâm nghiệp chính
45/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHCN 23/11/2015 Thông tư liên tịch hướng dẫn ghi nhãn đối với thực phẩm biến đổi gen gói sẵn
43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT 23/11/2015 Thông tư hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra
9492/TB-BNN-VP 20/11/2015 Thông báo ý kiến kết luận của Thứ trưởng Trần Thanh nam tại Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện chính sách liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản
16/2015/QD-UBND 20/11/2015 Quyết định về việc ban hành một số định mức chi đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
15/2015/QĐ-UBND 19/11/2015 Quyết định Ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ và khai thác sử dụng tài nguyên nước, xả thải và nguồn nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
2640/KH-SNN 19/11/2015 Công văn số 2640/KH-SNN của Sở Kế hoạch thực hiện kê khai và công khai Bản kê tài sản thu nhập năm 2015
86/2015/QH13 19/11/2015 Luật an toàn thông tin mạng 2015
4758/QĐ-BNN-TY 18/11/2015 Quyết định về việc ban hành Bảng mã số HS của Danh mục động vật, sản phẩm động vật trên cạn thuộc diện phải kiểm dịch.
2026/QĐ-TTg 17/11/2015 Quyết định phê duyệt Đề án giải pháp nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động kiểm tra huyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
58/2015/QĐ-TTg 17/11/2015 Quyết định Quy định tiêu chuẩn định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập.
9431/TB-BNN-VP 17/11/2015 Thông báo kết luận của Bộ trưởng tại cuộc họp toàn quốc về công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản.
2617/BC-SNN 16/11/2015 Báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất Nông Lâm nghiệp năm 2015

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH TUYÊN QUANG
Chịu trách nhiệm: Giám đốc Sở - Ông Nguyễn Văn Việt
Địa chỉ: số 108 đường Nguyễn Văn Cừ - phường Minh Xuân thành phố Tuyên Quang
Điện thoại: (0207) 3822.637 - Fax: (0207) 3822.704 - Email:nongnghiepptnt@tuyenquang.gov.vn
Số lượt truy cập: 1463264 - Đang online : 93