Xin ý kiến dự thảo văn bản
Số ký hiệu:
Ngày ban hành: Từ Đến
Trích yếu:
Người ký:
Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:

Số Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu văn bản
43/NQ-HĐND 22/12/2015 Nghị quyết quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị, chế độ chi tiếp khách áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
42/2015/NQ-HĐND 22/12/2015 Nghị quyết Ban hành Quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ nguồn vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 2016 -2020
41/2015/NQ-HĐND 22/12/2015 Nghị quyết quy định về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016 -2020.
10192/TB-BNN-VP 22/12/2015 Thông báo kết luận của Thứ trưởng Lê Quốc Doanh tại Hội nghị mở rộng Ban chỉ đạo áp dụng thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (ViêtGAHP) trong sản xuất trồng trọt và phát triển rau an toàn
2835/SNN-KH 21/12/2015 Báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất nông lâm nghiệp năm 2015, công tác chuẩn bị sản xuất năm 2016.
2827/KH-SNN 21/12/2015 Kế hoạch thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tỉnh Tuyên Quang theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, giai đoạn 2015 -2020, Lĩnh vực chăn nuôi.
18/2015/QĐ-UBND 20/12/2015 Quyết định về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
398/QĐ-UBND 18/12/2015 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang.
3711/UBND-NLN 18/12/2015 Thực hiện công tác phòng chống rét, dịch bệnh cho gia súc và cây trồng.
2815/KH-SNN 17/12/2015 Kế hoạch Tái cơ cấu lĩnh vực Trồng trọt tỉnh Tuyên Quang theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, giai đoạn 2015 - 2020.
2819/KH-SNN 17/12/2015 Kế hoạch Tái cơ cấu lĩnh vực Thủy lợi tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2015 - 2020.
5208/QĐ-BNN-QLCL 16/12/2015 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT
48/2015/TT-BNNPTNT 16/12/2015 Thông tư Hướng dẫn chi tiết điều kiện hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật
150/KL-QLCL 16/12/2015 Kết luận thanh tra về chất lượng an toàn thực phẩm trong kinh doanh Thủy sản đối với cơ sở Bùi Thị Thúy
293/BVTV- KT 15/12/2015 Công văn 293/BVTV- KT V/v Hướng dẫn phòng trừ chuột hại cây trồng
2787/BC-SNN 15/12/2015 Báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất Nông lâm nghiệp đến 15/12/2015
565/QĐ-SNN 15/12/2015 Quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2015
47/2015/TT-BNNPTNT 15/12/2015 Thông tư Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng trong ngành Nông nghiệp và PTNT
3652/UBND-TC 12/12/2015 Thực hiện văn bản số 17491/BTC-KBNN của Bộ Tài chính về việc triển khai công tác thanh chuyên ngành và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kho bạc nhà nước.
9998/CT-BNN-KH 11/12/2015 Chỉ thị về tăng cường thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 01/11/2012 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01/6/2012 của BCH Trung ương Đảng (khóa XI) một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020.
07/2015/TT-BNV 11/12/2015 Thông tư quy định chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
362/QĐ-UBND 09/12/2015 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang.
363/QĐ-UBND 09/12/2015 Quyết định bãi bỏ các quyết định nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và PTNT cà các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở
83/KH-UBND 09/12/2015 Kế hoạch thực hiện Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề trẻ em trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2020.
5025/QĐ-BNN-XD 07/12/2015 Quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH TUYÊN QUANG
Chịu trách nhiệm: Giám đốc Sở - Ông Nguyễn Văn Việt
Địa chỉ: số 108 đường Nguyễn Văn Cừ - phường Minh Xuân thành phố Tuyên Quang
Điện thoại: (0207) 3822.637 - Fax: (0207) 3822.704 - Email:nongnghiepptnt@tuyenquang.gov.vn
Số lượt truy cập: 1446711 - Đang online : 453