Xin ý kiến dự thảo văn bản
Số ký hiệu:
Ngày ban hành: Từ Đến
Trích yếu:
Người ký:
Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:

Số Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu văn bản
293/BVTV- KT 15/12/2015 Công văn 293/BVTV- KT V/v Hướng dẫn phòng trừ chuột hại cây trồng
2787/BC-SNN 15/12/2015 Báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất Nông lâm nghiệp đến 15/12/2015
565/QĐ-SNN 15/12/2015 Quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2015
47/2015/TT-BNNPTNT 15/12/2015 Thông tư Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng trong ngành Nông nghiệp và PTNT
3652/UBND-TC 12/12/2015 Thực hiện văn bản số 17491/BTC-KBNN của Bộ Tài chính về việc triển khai công tác thanh chuyên ngành và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kho bạc nhà nước.
9998/CT-BNN-KH 11/12/2015 Chỉ thị về tăng cường thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 01/11/2012 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01/6/2012 của BCH Trung ương Đảng (khóa XI) một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020.
07/2015/TT-BNV 11/12/2015 Thông tư quy định chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
362/QĐ-UBND 09/12/2015 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang.
363/QĐ-UBND 09/12/2015 Quyết định bãi bỏ các quyết định nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và PTNT cà các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở
83/KH-UBND 09/12/2015 Kế hoạch thực hiện Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề trẻ em trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2020.
5025/QĐ-BNN-XD 07/12/2015 Quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT
688/QĐ-CN-MTCN 07/12/2015 Quyết định về việc công nhận tiến bộ kỹ thuật mới, công nghệ mới đối với chế phẩm sinh học BIOPAD dùng xử lý môi trường trong chăn nuôi
2744/BC-SNN 05/12/2015 Báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất Nông lâm nghiệp năm 2015 đến ngày 05/12/2015
17/2015/QĐ-UBND 04/12/2015 Quyết định Ban hành Quy định về phân công trách nhiệm quản lý, vận hành khai thác cầu trên đường giao thông nông thôn và đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
338/QĐ-UBND 03/12/2015 Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015-2020
2716/KL-SNN 02/12/2015 Kết luận thanh tra về thực hiện công tác Phòng, chống tham nhũng và tiếp công dân đối với chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Tuyên Quang
2682/SNN-KH 30/11/2015 Về việc đẩy mạnh thực hiện chính sách xã hội.
05/CT-UBND 28/11/2015 Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý vật tư nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
5656/CTPH-BNNPTNT-BLDTBXH 27/11/2015 Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Nông nghiệp & PTNT với Bộ Lao động thương tinh và xã hội trong hoạt động triển khai Đề án "nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng" đối với người khuyết tật.
100/2015/QH13 27/11/2015 Bộ Luật Hình sự
2669/BC-SNN 26/11/2015 Báo cáo Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2015
2658/BC-SNN 25/11/2015 Báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất Nông Lâm nghiệp năm 2015
4763/QĐ-BNN-QLCL 24/11/2015 Quyết định Ban hành kế hoạch thực hiện nghị quyết của Ban Cán sự Đảng về tăng cường lãnh đao, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về chất lượng vật tư nông nghiệp và đảm bảo ATTP nông lâm thủy sản giai đoạn 2015-2020.
44/2015/TT-BNNPTNT 23/11/2015 Thông tư ban hành Danh mục giống cây trồng Lâm nghiệp chính
45/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHCN 23/11/2015 Thông tư liên tịch hướng dẫn ghi nhãn đối với thực phẩm biến đổi gen gói sẵn

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH TUYÊN QUANG
Chịu trách nhiệm: Giám đốc Sở - Ông Nguyễn Văn Việt
Địa chỉ: số 108 đường Nguyễn Văn Cừ - phường Minh Xuân thành phố Tuyên Quang
Điện thoại: (0207) 3822.637 - Fax: (0207) 3822.704 - Email:nongnghiepptnt@tuyenquang.gov.vn
Số lượt truy cập: 834138 - Đang online : 1224