Xin ý kiến dự thảo văn bản
Số ký hiệu:
Ngày ban hành: Từ Đến
Trích yếu:
Người ký:
Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:

Số Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu văn bản
802/QĐ-UBND 08/07/2015 Quyết định phê duyệt kết quả thi nâng ngạch công chức năm 2014
1409/BC-SNN 06/07/2015 Báo cáo tiến độ thực hiện kế hoach sản xuất nông lâm nghiệp năm 2015 (đến ngày 6/7/2015)
1404/HDLN-NN-TC-KHĐT-XD-NHNN 06/07/2015 Hướng dẫn sửa đổi bổ sung một số điều tại hướng dẫn liên ngành số 1728/HDLN-NN-TC-KHĐT-XD-NHNN ngày 15/9/2014 về Hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách, hỗ trợ sản xuất hàng hóa đối với một số cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
1414/HĐTĐ-NV 06/07/2015 Công văn số 1414/HĐTĐ-NV về việc thẩm định và họp xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (kèm HS thẩm định)
1415/HĐTĐ-NV 06/07/2015 Công văn số 1415/SNN-PTNT về thẩm định Hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.
1850/UBND-TH 04/07/2015 Công văn số 1850/UBND-TH về việc triển khai hoạt động đầu tư theo Luật đầu tư
1387/SNN-TCCB 02/07/2015 V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Quy chế mẫu về quản lý, phối hợp công tác.
25/2015/TT-BNNPTNT 01/07/2015 Thông tư 25/2015/TT-BNNPTNT Ban hành Danh mục giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam
1369/SNN-KH 30/06/2015 Thực hiện kế hoạch phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
1368/SNN-KH 30/06/2015 Công văn số 1368/SNN-KH về việc phòng chống dịch bệnh Mers-Cov
1804/UBND-NLN 30/06/2015 Góp ý dự thảo Quy chế mẫu về quản lý, phối hợp công tác
1347/SNN-KH 29/06/2015 Công văn số 1347/SNN-KH về việc xây dựng kế hoạch ngành nông nghiệp, nông thôn và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 (Kèm các VB chỉ đạo hướng dẫn)
1326/BC-SNN 26/06/2015 Báo cáo tiến độ thực hiện kế hoach sản xuất nông lâm nghiệp năm 2015 (đến ngày 25/6/2015)
1767/UBND-VX 26/06/2015 Công văn số 1767/UBND-VX về việc tằng cường phòng, chống dịch bệnh Mers - Cov
1337/SNN-CCTS 26/06/2015 Công văn số 1337/SNN-CCTS V/v hướng dẫn thực hiện nuôi trồng thủy sản tốt Việt Nam (VietGAP)
7519/BTC-QLCS 26/06/2015 Xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước.
7810/BTC-QLCS 26/06/2015 Hướng dẫn một số nội dung về miễn giảm thuế đất
1731/UBND-TNMT 24/06/2015 Thực hiện các văn bản của Bộ tài chính về xác định đấu giá khởi điểm quyền sử dụng đất, và hướng dẫn nội dung về miễn giảm thuê đất
4996/BNN-KH 24/06/2015 Công văn hướng dẫn xây dựng kế hoạch ngành nông nghiệp và lập kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016
14-PCLB 23/06/2015 Công văn 14-PCLB về việc đề phòng ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1 gây mưa, lũ quét, trượt lở đất
150/BC-SVHTTDL 23/06/2015 Công văn số 150/BC-SVHTTDL báo cáo sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Chiến lược phát triển gia đình đến năm 2020, tâm nhìn 2030 (Giai đoạn 2011 - 2015)
49/KH-UBND 22/06/2015 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 Hội nghị lần thứ chính Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) và nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ về xây dựng và phát triển văn hóa bền vững đất nước.
23/2015/TT-BNNPTNT 22/06/2015 Thông tư quản lý sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.
1687/UBND-TH 19/06/2015 Công văn số 1687/UBND-TH về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2016
1299/SNN-TCCB 19/06/2015 Công văn số 1299/SNN-TCCB về việc đăng ký nhu cầu thi nâng ngạch công chức năm 2015 (Gửi kèm văn bản 275/SNV-CCVC)

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH TUYÊN QUANG
Chịu trách nhiệm: Q. Giám đốc Sở - Ông Nguyễn Văn Việt
Địa chỉ: số 108 đường Nguyễn Văn Cừ - phường Minh Xuân thành phố Tuyên Quang
Điện thoại: (0207) 3822.637 - Fax: (0207) 3822.704 - Email:nongnghiepptnt@tuyenquang.gov.vn
Số lượt truy cập: 720464 - Đang online : 408