Xin ý kiến dự thảo văn bản
Số ký hiệu:
Ngày ban hành: Từ Đến
Trích yếu:
Người ký:
Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:

Số Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu văn bản
03/KH-UBND 09/01/2016 Kế hoạch rà soát diện tích rừng phòng hộ ít xung yếu điều chỉnh sang quy hoạch phát triển rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
08/QĐ-UBND 07/01/2016 Quyết định về phê duyệt chủ trương điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Vĩnh Lộc huyện Chiêm Hóa.
01/NQ-CP 07/01/2016 Nghị quyết về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.
23/BC-SNN 07/01/2016 Báo cáo về việc đánh giá kết quả triển khai Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ
04/2016/NĐ-CP 06/01/2016 Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/01/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.
13/QĐ-BNN-TCTS 05/01/2016 Quyết định công bố mã HS đối với Danh mục quản lý hàng hóa chuyên ngành thủy sản tại Việt Nam
01/QPCTT-VP 05/01/2016 V/v xây dựng kế hoạch và thu, nộp Quỹ PCTT năm 2015, 2016
34/CT-BNN-VP 05/01/2016 Chỉ thị của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Bính Thân 2016
03/QĐ-SNN 04/01/2016 Quyết định thành lập các tổ công tác phụ trách địa bàn về việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.
2898/BC-SNN 31/12/2015 Báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất nông lâm nghiệp năm 2015, công tác chuẩn bị sản xuất năm 2016.
2033/QĐ-BNV 31/12/2015 Quyết định số 2033/QĐ-BNV phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan tổ chức hành chính của tỉnh Tuyên Quang
459/QĐ-UBND 30/12/2015 Quyết định phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 tỉnh Tuyên Quang.
2882/KH-SNN 28/12/2015 Kế hoạch thực hiện đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tỉnh Tuyên Quang theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, giai đoạn 2015-2020, lĩnh vực Lâm nghiệp
2426/QĐ-TTg 28/12/2015 Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, bổ sung quy hoạch đến năm 2025.
422/QĐ-UBND 26/12/2015 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác Kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2016
570/SKHCN-QLKH 25/12/2015 Thông báo về việc đề xuất dự án thuộc "Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 -2025"
87/KH-UBND 25/12/2015 Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang năm 2016
5408/QĐ-BNN-TCLN 25/12/2015 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch "Đào tạo, bồi dưỡng chyên môn nghiệp vụ Kiểm lâm và lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách giai đoạn 2016 - 2020".
417/QĐ-UBND 25/12/2015 Quyết định số 417/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh về Điều chỉnh Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2015
415/QĐ-UBND 24/12/2015 Quyết định phê duyệt kế hoạch phòng ngừa, ứng phó với sự cố hóa chất tỉnh Tuyên Quang.
19/2015/QĐ-UBND 23/12/2015 Quyết định về việc Quy định mức trần thù lao công chứng và chi phí đánh máy, sao chụp (photocopy)tài liệu công chứng thực trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
10428/BNN-HTQT 23/12/2015 Thông tin sơ bộ về kết quả đàm phán TPPP trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp.
205/2015/TT-BTC 23/12/2015 Thông tư quy định về cơ chế tài chính thực hiện Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/09/2014 của thủ tướng chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiểu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020
47/NQ-HĐND 23/12/2015 Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh-tế xã hội 5 năm 2016-2020.
48/NQ-HDND 23/12/2015 Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2016

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH TUYÊN QUANG
Chịu trách nhiệm: Giám đốc Sở - Ông Nguyễn Văn Việt
Địa chỉ: số 108 đường Nguyễn Văn Cừ - phường Minh Xuân thành phố Tuyên Quang
Điện thoại: (0207) 3822.637 - Fax: (0207) 3822.704 - Email:nongnghiepptnt@tuyenquang.gov.vn
Số lượt truy cập: 1446688 - Đang online : 430