Xin ý kiến dự thảo văn bản
Số ký hiệu:
Ngày ban hành: Từ Đến
Trích yếu:
Người ký:
Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:

Số Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu văn bản
1729/HDLN-NN-TC-KHĐT-XD-NHNN 15/09/2014 Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
1731/HD-SNN 15/09/2014 Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc thâm canh cây Cam sành
363/QĐ-UBND 12/09/2014 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch, nhu cầu vốn tại 7 xã điểm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, năm 2014-2015
133/2014/TT-BTC 11/09/2014 Thông tư hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện
54/2014/TTLT-BTNMT-BTC 09/09/2014 Thông tư Liên tịch Quy định một số điều của Nghị định số 22/2014/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản.
812/SKH-THKH 09/09/2014 Về việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020( kèm biểu mẫu)
1676/SNN-KH 09/09/2014 Công văn số 1676/SNN-KH  về việc xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020.
951/QĐ-UBND 08/09/2014 Quyết định về việc phê duyệt phân bổ và giao dự toán kinh phí bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư năm 2014
84/2014/NĐ-CP 08/09/2014 Nghị định số 84/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
1580/QĐ-TTg 06/09/2014 Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 26-KL/TW ngày 02/8/2012 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 01/7/2004 của Bộ Chính trị nhằm đẩy mạnh phát triển - Kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020.
3824/QĐ-BNN-TCTS 06/09/2014 Quyết định ban hành Quy phạm thực hành nuôi trồng thủy sản tốt Việt Nam (VietGAP)
2347/TCTS-KHTC 05/09/2014 V/v Đăng ký thông tin nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
28/2014/TT-BNNPTNT 04/09/2014 Thông tư ban hành Danh mục hóa chất, thuốc kháng sinh bị cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam
50/2014/QĐ-TTg 04/09/2014 Quyết định về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020
1603/SNN-BVTV 03/09/2014 Công văn số 1603/SNN-BVTV  về việc  phòng trừ rầy nâu, rầy lưng trắng hại lúa mùa 2014
338/QĐ-UBND 27/08/2014 Quyết định phê duyệt Đề án phát triển vùng cam sành tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2014 - 2020
6921/BNN-TCCB 26/08/2014 Về việc đăng ký công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp
26/2014/TT-BNNPTNT 25/08/2014 Thông tư quy định yêu cầu về nhà xưởng, trang thiết bị đối với cơ sở đóng mới, nâng cấp, cải hóa tàu cá.
27/2014/TT-BNNPTNT 25/08/2014 Thông tư quy định về nội dung và định mức duy tu, sửa chữa tàu cá vò thép được hỗ trợ theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của CP về một số chính sách phát triển thủy sản.
25/2014/TT-BNNPTNT 25/08/2014 Thông tư quy định yêu cầu kỹ thuật đối với thiết kế mẫu tàu cá
27/CT-TTg 25/08/2014 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁC TRỤ SỞ, CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP
11/2014/TT-BXD 25/08/2014 Thông tư quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình
63/NQ-CP 25/08/2014 Nghị quyết về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của Doanh nghiệp
121/2014/TTLT-BTC-BKHCN 25/08/2014 Thông tư liên tịch số 121/2014/TTLT-BTC-BKHCN ngày 25/08/2014 Hướng dẫn xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết đoán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của tổ chức khoa học và công nghệ công lập
3679/QĐ-BNN-KH 22/08/2014 Quyết định số 3679/QĐ-BNN-KH Quyết định ban hành Quy định về lập và theo dõi, đánh giá thực hiện kế hoạch phát triển ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH TUYÊN QUANG
Chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc Sở - Ông Nguyễn Văn Việt
Địa chỉ: số 108 đường Nguyễn Văn Cừ - phường Minh Xuân thành phố Tuyên Quang
Điện thoại: (0207) 3822.637 - Fax: (0207) 3822.704 - Email:nongnghiepptnt@tuyenquang.gov.vn
Số lượt truy cập: 397179 - Đang online : 187