Xin ý kiến dự thảo văn bản
Số ký hiệu:
Ngày ban hành: Từ Đến
Trích yếu:
Người ký:
Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:

Số Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu văn bản
417/QĐ-UBND 25/12/2015 Quyết định số 417/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh về Điều chỉnh Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2015
415/QĐ-UBND 24/12/2015 Quyết định phê duyệt kế hoạch phòng ngừa, ứng phó với sự cố hóa chất tỉnh Tuyên Quang.
19/2015/QĐ-UBND 23/12/2015 Quyết định về việc Quy định mức trần thù lao công chứng và chi phí đánh máy, sao chụp (photocopy)tài liệu công chứng thực trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
10428/BNN-HTQT 23/12/2015 Thông tin sơ bộ về kết quả đàm phán TPPP trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp.
205/2015/TT-BTC 23/12/2015 Thông tư quy định về cơ chế tài chính thực hiện Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/09/2014 của thủ tướng chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiểu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020
47/NQ-HĐND 23/12/2015 Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh-tế xã hội 5 năm 2016-2020.
48/NQ-HDND 23/12/2015 Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2016
43/NQ-HĐND 22/12/2015 Nghị quyết quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị, chế độ chi tiếp khách áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
42/2015/NQ-HĐND 22/12/2015 Nghị quyết Ban hành Quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ nguồn vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 2016 -2020
41/2015/NQ-HĐND 22/12/2015 Nghị quyết quy định về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016 -2020.
10192/TB-BNN-VP 22/12/2015 Thông báo kết luận của Thứ trưởng Lê Quốc Doanh tại Hội nghị mở rộng Ban chỉ đạo áp dụng thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (ViêtGAHP) trong sản xuất trồng trọt và phát triển rau an toàn
2835/SNN-KH 21/12/2015 Báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất nông lâm nghiệp năm 2015, công tác chuẩn bị sản xuất năm 2016.
2827/KH-SNN 21/12/2015 Kế hoạch thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tỉnh Tuyên Quang theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, giai đoạn 2015 -2020, Lĩnh vực chăn nuôi.
18/2015/QĐ-UBND 20/12/2015 Quyết định về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
398/QĐ-UBND 18/12/2015 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang.
3711/UBND-NLN 18/12/2015 Thực hiện công tác phòng chống rét, dịch bệnh cho gia súc và cây trồng.
2815/KH-SNN 17/12/2015 Kế hoạch Tái cơ cấu lĩnh vực Trồng trọt tỉnh Tuyên Quang theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, giai đoạn 2015 - 2020.
2819/KH-SNN 17/12/2015 Kế hoạch Tái cơ cấu lĩnh vực Thủy lợi tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2015 - 2020.
5208/QĐ-BNN-QLCL 16/12/2015 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT
48/2015/TT-BNNPTNT 16/12/2015 Thông tư Hướng dẫn chi tiết điều kiện hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật
150/KL-QLCL 16/12/2015 Kết luận thanh tra về chất lượng an toàn thực phẩm trong kinh doanh Thủy sản đối với cơ sở Bùi Thị Thúy
293/BVTV- KT 15/12/2015 Công văn 293/BVTV- KT V/v Hướng dẫn phòng trừ chuột hại cây trồng
2787/BC-SNN 15/12/2015 Báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất Nông lâm nghiệp đến 15/12/2015
565/QĐ-SNN 15/12/2015 Quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2015
47/2015/TT-BNNPTNT 15/12/2015 Thông tư Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng trong ngành Nông nghiệp và PTNT

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH TUYÊN QUANG
Chịu trách nhiệm: Giám đốc Sở - Ông Nguyễn Văn Việt
Địa chỉ: số 108 đường Nguyễn Văn Cừ - phường Minh Xuân thành phố Tuyên Quang
Điện thoại: (0207) 3822.637 - Fax: (0207) 3822.704 - Email:nongnghiepptnt@tuyenquang.gov.vn
Số lượt truy cập: 833627 - Đang online : 713