Xin ý kiến dự thảo văn bản
Số ký hiệu:
Ngày ban hành: Từ Đến
Trích yếu:
Người ký:
Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:

Số Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu văn bản
278/BC-SNN 20/02/2016 Báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 02/2016 và nhiệm vụ công tác tháng 03/2016
277/SNN-BC 20/02/2016 Báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất NLN năm 2016 đến ngày 20/2/2016.
/TB 19/02/2016 Biểu tổng hợp tình hình kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 2 năm 2016
38/QĐ-UBND 18/02/2016 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất lúa năm 2016, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
472/QĐ-BNN-TCLN 17/02/2016 Quyết định ban hành quy chế quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu về giống cây trồng lâm nghiệp
23/2016/TT-BTC 16/02/2016 Thông tư Hướng dẫn một số nội dung về quả lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập
01/2016/TT-BNNPTNT 15/02/2016 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2012/TT-BNNPTNT ngày 07/11/2012 quy định việc kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm các chất thuộc nhóm Beta-agonist trong chăn nuôi
243/BC-SNN 05/02/2016 Báo cáo tình hình dịch bệnh, thiệt hại do đói rét trên đàn gia súc, gia cầm và cây trồng trước tết Nguyên đán Bính thân - năm 2016.
242/BC-SNN 05/02/2016 Báo cáo tiến độ sản xuất nông lâm nghiệp đến ngày 05/2/2016
80/QĐ-CN-GSN 03/02/2016 Quyết định công nhận tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới
49/QĐ-SNN 03/02/2016 Quyết định về quy định chức năng, nhiệm vụ đối với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT
50/QĐ-SNN 03/02/2016 Quyết định ban hành Quy chế làm việc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang
19/2016/TT-BTC 01/02/2016 Thông tư Hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng CP quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quả lý, sử dụng máy móc thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập
244/UBND-TC 30/01/2016 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 43/2015/NQ-HĐND về việc Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị, chế độ tiếp khách trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
08/KH-UBND 29/01/2016 Kế hoạch thực hiện công tác về bồi thường Nhà nước năm 2016
170/KH-SNN 25/01/2016 Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2016 của Sở Nông nghiệp và PTNT
168/SNN-KH 25/01/2016 Thực hiện công tác phòng, chống rét, dịch bệnh cho gia súc và cây trồng
195/CAT-PCCC&CNCH 22/01/2016 Công văn số 195/CAT-PCCC&CNCH về việc tăng cường thực hiện công tác Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
18/2016/TT-BTC 21/01/2016 Thông tư Bộ Tài chính quy định một số điều của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.
162/BC-SNN 21/01/2016 Báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất nông lâm nghiệp năm 2016 đến ngày 20/01/2016.
63/QĐ-UBND 19/01/2016 Quyết định 63/QĐ-UBND ngày 19/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công nhận xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015
62/QĐ-UBND 19/01/2016 Quyết định 62/QĐ-UBND ngày 19/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công nhận xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015
134/BC-SNN 19/01/2016 Báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 01/2016 và nhiệm công tác tháng 02/2016
/TB 19/01/2016 Biểu tổng hợp tình hình kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 1 năm 2016
18/QĐ-UBND 16/01/2016 Quyết định ban hành quy định về một số giải pháp chủ yếu điều hành kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán Ngân sách nhà nước năm 2016

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH TUYÊN QUANG
Chịu trách nhiệm: Giám đốc Sở - Ông Nguyễn Văn Việt
Địa chỉ: số 108 đường Nguyễn Văn Cừ - phường Minh Xuân thành phố Tuyên Quang
Điện thoại: (0207) 3822.637 - Fax: (0207) 3822.704 - Email:nongnghiepptnt@tuyenquang.gov.vn
Số lượt truy cập: 833620 - Đang online : 706