Xin ý kiến dự thảo văn bản
Số ký hiệu:
Ngày ban hành: Từ Đến
Trích yếu:
Người ký:
Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:

Số Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu văn bản
2539/BC-SNN 05/11/2015 Báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất nông lâm nghiệp năm 2015
2539/BC-SNN 05/11/2015 Báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất nông lâm nghiệp năm 2015
2525/KL-SNN 03/11/2015 Kết luận thanh tra về việc thực hiện công tác Phòng chống tham nhũng và tiếp công dân đối với chi cục Phát triển nông thôn.
2517/BC-SNN 02/11/2015 Báo cáo tiến độ thực hiện sản xuất Nông lâm nghiệp năm đến ngày 2/11/2015
4485/QĐ-BNN-CB 02/11/2015 Quyết định ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Đề án đảy mạnh cơ giới hóa sản xuất nông nghệp phục phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp
2504/SNN-CCTS 29/10/2015 V/v Hướng dẫn thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường trong nuôi trồng thủy sản.
133/KL-QLCL 29/10/2015 Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về chất lượng, an toàn thực phẩm trong kinh doanh Thủy sản đối với cơ sở Bùi Thị Tuyết Nhung
2489/SNN-TrTr 27/10/2015 Sử dụng giống và thời vụ năm 2016
2483/BC-SNN 25/10/2015 Báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất Nông lâm nghiệp năm 2015 đến ngày 25/10/2015
40/2015/TT-BNNPTNT 21/10/2015 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc Lâm sản
2447/BC-SNN 20/10/2015 Báo cáo tiến độ thực hiện sản xuất Nông lâm nghiệp năm đến ngày 20/10/2015
37/2015/TT-BNNPTNT-BNV 20/10/2015 Thông tư liên tịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành chăn nuôi và thú y
36/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV 20/10/2015 Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
38/2015/TT-BNNPTNT-BNV 20/10/2015 Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm nghiệm thủy sản
8534/KH-BNN-QLCL 19/10/2015 Kế hoạch triển khai đợt cao điểm hành động năm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp
8559/BNN-VP 19/10/2015 Nhận định xu thế thời tiết, thủy văn mùa Đông Xuân năm 2016
96/2015/NĐ-CP 19/10/2015 Nghị định quy định chi tiết một số điều của luật Doanh nghiệp
2432/HD-SNN 19/10/2015 Hướng dẫn tiêu chuẩn lựa chọn trâu giống
713/QĐ-CN-GSN 16/10/2015 Quyết định ban hành Hướng dẫn biện pháp an toàn sinh học tối thiểu cho cơ sở chăn nuôi gia cầm sinh sản.
2421/BC-SNN 15/10/2015 Báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất nông lâm nghiệp năm 2015 (đến ngày 15/10/2015)
4070/QĐ-BNN-QLCL 14/10/2015 Quyết định về việc ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, xếp hạng công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tại các địa phương
36a/NQ-CP 14/10/2015 Nghị quyết về chính phủ điện tử
4069/QĐ-BNN-QLCL 14/10/2015 Quyết định về việc công bố danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra an toàn thực phẩm trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
2410/BC-SNN 14/10/2015 Báo cáo thực hiện chương trình công tác năm 2015, xây dựng chương trình công tác 2016
579/KBTQ-KSC 14/10/2015 V/v xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Nhà nước

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH TUYÊN QUANG
Chịu trách nhiệm: Q. Giám đốc Sở - Ông Nguyễn Văn Việt
Địa chỉ: số 108 đường Nguyễn Văn Cừ - phường Minh Xuân thành phố Tuyên Quang
Điện thoại: (0207) 3822.637 - Fax: (0207) 3822.704 - Email:nongnghiepptnt@tuyenquang.gov.vn
Số lượt truy cập: 720444 - Đang online : 388