Xin ý kiến dự thảo văn bản
Số ký hiệu:
Ngày ban hành: Từ Đến
Trích yếu:
Người ký:
Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:

Số Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu văn bản
1152/BC-SNN 09/06/2016 Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2016
1142/BC-SNN 08/06/2016 Báo cáo công tác hoạt động đối ngoại 6 tháng đầu năm
1121/BC-SNN 06/06/2016 Báo cáo tổng kết 10 thi hành Luật Công nghệ thông tin
1120/BC-SNN 06/06/2016 Báo cáo tình hình triển khai Nghị quyết số 26/NQ-CP của Chính phủ
1117/BC-SNN 06/06/2016 Báo cáo sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và tổng kết thực hiện Quyết định số 409/QĐ-TTg
1118/BC-SNN 06/06/2016 Tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất nông lâm nghiệp năm 2016 đến ngày 5/6/2016
1075/KH-PCTT 04/06/2016 Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2016 đến 2020.
1101/BC-SNN 02/06/2016 Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các biện pháp, phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
08/2016/TT-BNNPTNT 01/06/2016 Thông tư quy định giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản.
08/2016/TT-BNNPTNT 01/06/2016 Thông tư quy định giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản.
06/2016/TT-BNNPTNT 31/05/2016 Thông tư Ban hành Danh mục, hàm lượng kháng sinh được phép sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm với mục đích kích thích sinh trưởng tại Việt Nam
1095/BC-SNN 30/05/2016 Báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất nông lâm nghiệp năm 2016 đến 31/5/2016
1282/UBND-NLN 27/05/2016 V/v thực hiện các biện pháp phòng chống lũ quét, sạt lở đất.
1028/SNN-KH 26/05/2016 Báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất nông lâm nghiệp đến 25 tháng 5 năm 2016.
162/QĐ-UBND 26/05/2016 Quyết định phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Chiêm Hóa
160/QĐ-UBND 26/05/2016 Quyết định phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Nguyễn Văn Trỗi
164/QĐ-UBND 26/05/2016 Quyết định phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Yên Sơn
156/QĐ-UBND 24/05/2016 Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 245/QĐ-UBND ngày 25/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt Lộ trình thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2015 - 2016 định hướng đến năm 2020
1022/BC-SNN 23/05/2016 Báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 5 và nhiệm vụ công tác tháng 6
15-NQ/TU 22/05/2016 Nghị quyết của Ban thường vụ tỉnh ủy ( khóa XVI) về kiên cố hóa đường giao thông nông nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa, xây dựng nhà văn hóa thôn bản, tổ nhân dân gắn với sân thể thao và khuân viên trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020.
16-NQ/TU 22/05/2016 Nghị quyết của Ban chấp hành đảng bộ tinh khóa ( khóa XVI) về phát triển nông nghiệp hàng hóa giai đoạn 2016 -2020.
984SNN-KH 17/05/2016 Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2016 - 2020
984SNN-KH 17/05/2016 Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2016 - 2020
960/BC-SNN 16/05/2016 Tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất nông lâm nghiệp năm 2016 ( đến ngày 15/5/2016)
17/CT-TTg 16/05/2016 về tăng cường chỉ đạo, thực hiện phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước cho học sinh, trẻ em do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH TUYÊN QUANG
Chịu trách nhiệm: Giám đốc Sở - Ông Nguyễn Văn Việt
Địa chỉ: số 108 đường Nguyễn Văn Cừ - phường Minh Xuân thành phố Tuyên Quang
Điện thoại: (0207) 3822.637 - Fax: (0207) 3822.704 - Email:nongnghiepptnt@tuyenquang.gov.vn
Số lượt truy cập: 1446653 - Đang online : 395