Xin ý kiến dự thảo văn bản
Số ký hiệu:
Ngày ban hành: Từ Đến
Trích yếu:
Người ký:
Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:

Số Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu văn bản
1202/BC-SNN 15/06/2016 Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại tố cáo 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016
47/KH-UBND 14/06/2016 Kế hoạch thực hiện dự án cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
45/KH-UBND 14/06/2016 Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016 - 2020.
1189/BC-SNN 14/06/2016 Báo cáo kết quả 15 năm thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2000-2015
1164/BC-SNN 13/06/2016 Tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất nông lâm nghiệp đến ngày 10/6/2016
1177/BC-SNN 13/06/2016 Báo cáo công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản 6 tháng đầu năm và Kế hoạch trọng tâm 6 tháng cuối năm
1154/BC-SNN 09/06/2016 Báo cáo Sơ kết tình hình kết quả thực hiện kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015 và đề xuất nhóm thủ tục hành chính cần đơn giản hóa năm 2017
1155/BC-SNN 09/06/2016 Báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách hành chính.
1152/BC-SNN 09/06/2016 Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2016
1142/BC-SNN 08/06/2016 Báo cáo công tác hoạt động đối ngoại 6 tháng đầu năm
1121/BC-SNN 06/06/2016 Báo cáo tổng kết 10 thi hành Luật Công nghệ thông tin
1120/BC-SNN 06/06/2016 Báo cáo tình hình triển khai Nghị quyết số 26/NQ-CP của Chính phủ
1117/BC-SNN 06/06/2016 Báo cáo sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và tổng kết thực hiện Quyết định số 409/QĐ-TTg
1118/BC-SNN 06/06/2016 Tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất nông lâm nghiệp năm 2016 đến ngày 5/6/2016
1075/KH-PCTT 04/06/2016 Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2016 đến 2020.
1101/BC-SNN 02/06/2016 Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các biện pháp, phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
08/2016/TT-BNNPTNT 01/06/2016 Thông tư quy định giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản.
08/2016/TT-BNNPTNT 01/06/2016 Thông tư quy định giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản.
06/2016/TT-BNNPTNT 31/05/2016 Thông tư Ban hành Danh mục, hàm lượng kháng sinh được phép sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm với mục đích kích thích sinh trưởng tại Việt Nam
1095/BC-SNN 30/05/2016 Báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất nông lâm nghiệp năm 2016 đến 31/5/2016
1282/UBND-NLN 27/05/2016 V/v thực hiện các biện pháp phòng chống lũ quét, sạt lở đất.
1028/SNN-KH 26/05/2016 Báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất nông lâm nghiệp đến 25 tháng 5 năm 2016.
162/QĐ-UBND 26/05/2016 Quyết định phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Chiêm Hóa
160/QĐ-UBND 26/05/2016 Quyết định phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Nguyễn Văn Trỗi
164/QĐ-UBND 26/05/2016 Quyết định phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Yên Sơn

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH TUYÊN QUANG
Chịu trách nhiệm: Giám đốc Sở - Ông Nguyễn Văn Việt
Địa chỉ: số 108 đường Nguyễn Văn Cừ - phường Minh Xuân thành phố Tuyên Quang
Điện thoại: (0207) 3822.637 - Fax: (0207) 3822.704 - Email:nongnghiepptnt@tuyenquang.gov.vn
Số lượt truy cập: 833605 - Đang online : 691