Xin ý kiến dự thảo văn bản
Số ký hiệu:
Ngày ban hành: Từ Đến
Trích yếu:
Người ký:
Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:

Số Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu văn bản
12/NQ-HĐND 29/06/2016 V/v xác nhận bầu Uỷ viên Uỷ ban nhận dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.
13/NQ-HĐND 29/06/2016 V/v xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang,khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.
2655/QĐ-BNN-PC 29/06/2016 Về việc bãi bỏ quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh tại văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành
06/NQ-HĐND 29/06/2016 Nghị quyết về số lượng các Ban và số lượng của từng Ban của hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
1274/BC-SNN 27/06/2016 Báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất nông nghiệp đến 27 tháng 6 năm 2016
47-CT/TW 25/06/2016 Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy
1258/SNN-KH 23/06/2016 Về việc xây dựng kế hoạch ngành nông nghiệp, nông thôn và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017( Kèm biểu mẫu)
2519/QĐ-PC 22/06/2016 Quyết định về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành
70/QĐ-CCTL 22/06/2016 Quyết định 70/QĐ-CCTL về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008
1237/BC-SNN 21/06/2016 Tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất nông lâm nghiệp năm 2016 đến ngày 20 tháng 6 năm 2016
1244/KH-SNN 21/06/2016 Kế hoạch thực hiện Chương trình hỗ trự phát triển Hợp tác xã trong lĩnh vực NLN - Thủy sản giai đoạn 2016 -2020
1246/BC-SNN 21/06/2016 Báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016
1231/KH-SNN 20/06/2016 Kế hoạch thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên giai đoạn 2016 - 2020
1234/BC-SNN 20/06/2016 Báo cáo đánh giá kết quả 5 năm thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên
1221/KH-SNN 17/06/2016 Kế hoạch thực hiện Đề án truyền thông về phát triển phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
1223/BC-SNN 17/06/2016 Báo cáo kết quả sản xuất mía đường niên vụ 2015 - 2016, kế hoạch thực hiện niên vụ 2016 - 2017.
1225/BC-SNN 17/06/2016 Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2016
1202/BC-SNN 15/06/2016 Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại tố cáo 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016
47/KH-UBND 14/06/2016 Kế hoạch thực hiện dự án cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
45/KH-UBND 14/06/2016 Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016 - 2020.
1189/BC-SNN 14/06/2016 Báo cáo kết quả 15 năm thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2000-2015
1164/BC-SNN 13/06/2016 Tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất nông lâm nghiệp đến ngày 10/6/2016
1177/BC-SNN 13/06/2016 Báo cáo công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản 6 tháng đầu năm và Kế hoạch trọng tâm 6 tháng cuối năm
1154/BC-SNN 09/06/2016 Báo cáo Sơ kết tình hình kết quả thực hiện kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015 và đề xuất nhóm thủ tục hành chính cần đơn giản hóa năm 2017
1155/BC-SNN 09/06/2016 Báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách hành chính.

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH TUYÊN QUANG
Chịu trách nhiệm: Giám đốc Sở - Ông Nguyễn Văn Việt
Địa chỉ: số 108 đường Nguyễn Văn Cừ - phường Minh Xuân thành phố Tuyên Quang
Điện thoại: (0207) 3822.637 - Fax: (0207) 3822.704 - Email:nongnghiepptnt@tuyenquang.gov.vn
Số lượt truy cập: 1478921 - Đang online : 29