Xin ý kiến dự thảo văn bản
Số ký hiệu:
Ngày ban hành: Từ Đến
Trích yếu:
Người ký:
Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:

Số Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu văn bản
5656/CTPH-BNNPTNT-BLDTBXH 27/11/2015 Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Nông nghiệp & PTNT với Bộ Lao động thương tinh và xã hội trong hoạt động triển khai Đề án "nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng" đối với người khuyết tật.
2669/BC-SNN 26/11/2015 Báo cáo Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2015
2658/BC-SNN 25/11/2015 Báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất Nông Lâm nghiệp năm 2015
4763/QĐ-BNN-QLCL 24/11/2015 Quyết định Ban hành kế hoạch thực hiện nghị quyết của Ban Cán sự Đảng về tăng cường lãnh đao, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về chất lượng vật tư nông nghiệp và đảm bảo ATTP nông lâm thủy sản giai đoạn 2015-2020.
44/2015/TT-BNNPTNT 23/11/2015 Thông tư ban hành Danh mục giống cây trồng Lâm nghiệp chính
45/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHCN 23/11/2015 Thông tư liên tịch hướng dẫn ghi nhãn đối với thực phẩm biến đổi gen gói sẵn
43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT 23/11/2015 Thông tư hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra
9492/TB-BNN-VP 20/11/2015 Thông báo ý kiến kết luận của Thứ trưởng Trần Thanh nam tại Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện chính sách liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản
16/2015/QD-UBND 20/11/2015 Quyết định về việc ban hành một số định mức chi đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
15/2015/QĐ-UBND 19/11/2015 Quyết định Ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ và khai thác sử dụng tài nguyên nước, xả thải và nguồn nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
2640/KH-SNN 19/11/2015 Công văn số 2640/KH-SNN của Sở Kế hoạch thực hiện kê khai và công khai Bản kê tài sản thu nhập năm 2015
4758/QĐ-BNN-TY 18/11/2015 Quyết định về việc ban hành Bảng mã số HS của Danh mục động vật, sản phẩm động vật trên cạn thuộc diện phải kiểm dịch.
2026/QĐ-TTg 17/11/2015 Quyết định phê duyệt Đề án giải pháp nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động kiểm tra huyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
58/2015/QĐ-TTg 17/11/2015 Quyết định Quy định tiêu chuẩn định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập.
9431/TB-BNN-VP 17/11/2015 Thông báo kết luận của Bộ trưởng tại cuộc họp toàn quốc về công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản.
2617/BC-SNN 16/11/2015 Báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất Nông Lâm nghiệp năm 2015
42/2015/TT-BNNPTNT 16/11/2015 Ban hành Danh mục bổ sung hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam
122/2015/NĐ-CP 14/11/2015 Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, các nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo Hợp đồng lao động
4653/QĐ-BNN-CN 10/11/2015 Quyết định ban hành quy trình thực hành chăn nuôi tốt (VietGAHP)
56/2015/QĐ-TTg 10/11/2015 Quyết định ban hành Danh mục bí mật Nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của ngành Y Tế
2580/BC-SNN 10/11/2015 Báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất nông lâm nghiệp năm 2015 (đến ngày 10/11/2015)
2539/BC-SNN 05/11/2015 Báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất nông lâm nghiệp năm 2015
2539/BC-SNN 05/11/2015 Báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất nông lâm nghiệp năm 2015
2525/KL-SNN 03/11/2015 Kết luận thanh tra về việc thực hiện công tác Phòng chống tham nhũng và tiếp công dân đối với chi cục Phát triển nông thôn.
2517/BC-SNN 02/11/2015 Báo cáo tiến độ thực hiện sản xuất Nông lâm nghiệp năm đến ngày 2/11/2015

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH TUYÊN QUANG
Chịu trách nhiệm: Q. Giám đốc Sở - Ông Nguyễn Văn Việt
Địa chỉ: số 108 đường Nguyễn Văn Cừ - phường Minh Xuân thành phố Tuyên Quang
Điện thoại: (0207) 3822.637 - Fax: (0207) 3822.704 - Email:nongnghiepptnt@tuyenquang.gov.vn
Số lượt truy cập: 513750 - Đang online : 40