Xin ý kiến dự thảo văn bản
Số ký hiệu:
Ngày ban hành: Từ Đến
Trích yếu:
Người ký:
Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:

Số Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu văn bản
42/QĐ-UBND 03/04/2019 Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Công an nhân dân năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
300/QĐ-UBND 02/04/2019 Quyết định về việc giao kế hoạch trồng rừng thay thế năm 2019
37/KH-UBND 02/04/2019 Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
04/2019/TT-BNNPTNT 01/04/2019 Thông tư sửa chữa, bổ sung một số điều Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
260/QĐ-UBND 28/03/2019 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử đụng đất năm 2019 huyện Hàm Yên
1025/QĐ-BNN-KTHT 28/03/2019 Quyết định ban hành kế hoạch tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW Hội nghị lần thứ 5,BCH Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong lĩnh vực nông nghiệp theo phân công của Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã
1025/QĐ-BNN 28/03/2019 Quyết định ban hành kế hoạch tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW Hội nghị lần thứ 5, BCH Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong lĩnh vực nông nghiệp
08/CT-TTg 28/03/2019 Chỉ thị về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ phục vụ xuất khẩu
34/KH-UBND 27/03/2019 Kế hoạch tổ chức thực hiện công tác cải nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2019
11-QC/TU 26/03/2019 Quy chế người đứng đầu cấp ủy tỉnh tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân
253/QĐ-UBND 26/03/2019 Quyết định về công nhận xã Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới 2018
259/QĐ-UBND 26/03/2019 Quyết định về việc xã Thái Long, thành phố Tuyên Quang,tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018
245/QĐ-UBND 26/03/2019 Quyết định về việc phê duyệt chi tiết Kế hoạch vốn đầu tư dự án phát triển lâm nghiệp tỉnh Tuyên Quang năm 2019
251/QĐ-UBND 26/03/2019 Quyết định về việc xã Nhân Mục, huyện Hàm Yên,tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018
254/QĐ-UBND 26/03/2019 Quyết định về việc công nhận xã Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018
252/QĐ-UBND 26/03/2019 Quyết định về việc công nhận xã Phúc Thịnh, huyện Chiêm Hoa, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018
255/QĐ-UBND 26/03/2019 Quyết định về việc công nhận xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018
257/QĐ-UBND 26/03/2019 Quyết định về việc công nhận xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018
86/QĐ-UBND 22/03/2019 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
89/QĐ-UBND 22/03/2019 Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
88/QĐ-UBND 22/03/2019 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
87/QĐ-UBND 22/03/2019 Quyết định về việc phê duyệt sử dụng đất năm 2019 huyện Lâm Bình tỉnh Tuyên Quang
10/NQ-HĐND 19/03/2019 Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021
170/ĐL-SVKTTDL 18/03/2019 Điều lệ giải bóng bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2019
72/QĐ-UBND 11/03/2019 Quyết định về việc ban hành “Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, đến năm 2020”

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH TUYÊN QUANG
Chịu trách nhiệm: Giám đốc Sở - Ông Nguyễn Văn Việt
Địa chỉ: số 108 đường Nguyễn Văn Cừ - phường Minh Xuân thành phố Tuyên Quang
Điện thoại: (0207) 3822.637 - Fax: (0207) 3822.704 - Email:nongnghiepptnt@tuyenquang.gov.vn
Số lượt truy cập: 1446620 - Đang online : 362