Xin ý kiến dự thảo văn bản
Số ký hiệu:
Ngày ban hành: Từ Đến
Trích yếu:
Người ký:
Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:

Số Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu văn bản
162/BC-SNN 21/01/2016 Báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất nông lâm nghiệp năm 2016 đến ngày 20/01/2016.
63/QĐ-UBND 19/01/2016 Quyết định 63/QĐ-UBND ngày 19/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công nhận xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015
62/QĐ-UBND 19/01/2016 Quyết định 62/QĐ-UBND ngày 19/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công nhận xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015
134/BC-SNN 19/01/2016 Báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 01/2016 và nhiệm công tác tháng 02/2016
/TB 19/01/2016 Biểu tổng hợp tình hình kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 1 năm 2016
18/QĐ-UBND 16/01/2016 Quyết định ban hành quy định về một số giải pháp chủ yếu điều hành kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán Ngân sách nhà nước năm 2016
102/BC-SNN 15/01/2016 Báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất Nông lâm nghiệp năm 2015, công tác chuẩn bị sản xuất năm 2016
02/QPCTT-VP 13/01/2016 Công văn 02/QPCTT-VP v/v Xây dựng kế hoạch và thu nộp Quỹ PCTT năm 2015, 2016
69/BC-SNN 12/01/2016 Báo cáo kết quả Chương trình phối hợp giữa Sở Nông nghiệp và PTNT với Hội nghị nông dân tỉnh về thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển sản xuất hàng hóa trong nông nghiệp năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ năm 2016
77/SNN-TT&BVTV 12/01/2016 Chỉ đạo sản xuất vụ xuân
65/SNN-KH 11/01/2016 Thực hiện kế hoạch sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản năm 2016
54/BC-SNN 11/01/2016 Báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất nông lâm nghiệp đến ngày 11 tháng 01 năm 2016
05/QĐ-UBND 11/01/2016 Quyết định Ban hành các loại thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
03/KH-UBND 09/01/2016 Kế hoạch rà soát diện tích rừng phòng hộ ít xung yếu điều chỉnh sang quy hoạch phát triển rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
08/QĐ-UBND 07/01/2016 Quyết định về phê duyệt chủ trương điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Vĩnh Lộc huyện Chiêm Hóa.
01/NQ-CP 07/01/2016 Nghị quyết về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.
23/BC-SNN 07/01/2016 Báo cáo về việc đánh giá kết quả triển khai Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ
04/2016/NĐ-CP 06/01/2016 Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/01/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.
13/QĐ-BNN-TCTS 05/01/2016 Quyết định công bố mã HS đối với Danh mục quản lý hàng hóa chuyên ngành thủy sản tại Việt Nam
01/QPCTT-VP 05/01/2016 V/v xây dựng kế hoạch và thu, nộp Quỹ PCTT năm 2015, 2016
34/CT-BNN-VP 05/01/2016 Chỉ thị của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Bính Thân 2016
03/QĐ-SNN 04/01/2016 Quyết định thành lập các tổ công tác phụ trách địa bàn về việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.
2898/BC-SNN 31/12/2015 Báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất nông lâm nghiệp năm 2015, công tác chuẩn bị sản xuất năm 2016.
2033/QĐ-BNV 31/12/2015 Quyết định số 2033/QĐ-BNV phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan tổ chức hành chính của tỉnh Tuyên Quang
459/QĐ-UBND 30/12/2015 Quyết định phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 tỉnh Tuyên Quang.

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH TUYÊN QUANG
Chịu trách nhiệm: Phó Giám đốc Sở - Ông Nguyễn Văn Việt
Địa chỉ: số 108 đường Nguyễn Văn Cừ - phường Minh Xuân thành phố Tuyên Quang
Điện thoại: (0207) 3822.637 - Fax: (0207) 3822.704 - Email:nongnghiepptnt@tuyenquang.gov.vn
Số lượt truy cập: 397168 - Đang online : 176